Nå er sommeren over oss, og med den kommer det ettertraktede lyset i tunnellen: Slutten av pandemien kommer nærmere for hver dag som går. I lag, gjennom det største fellesskapet, har vi klart å slå tilbake bølge etter bølge med livstruende sykdom og hvis vi fortsetter slik kan vi en dag skryte av å ha beseiret pandemien.

Det var likevel ikke skattekuttene som fikk arbeidsfolk opp av sengene og ut på arbeidsplassene når smitten herjet. Vanlige folk, uavhengig av om man snakker om sykepleieren, studenten eller sjåføren, har vært frontlinje mot en storm som kunne ha tatt mange flere tusen liv. Det er tydelig at fellesskapets muskler er og var sterkere enn sykdommen. Det er en trygghet som man ikke kan sette en prislapp på: Vissheten om at vi stiller opp for hverandre, også de svakeste og mest utsatte blant oss.

Noen mener at vi skal tilbake til tiden før pandemien; tilbake til en hverdag som ikke lenger finnes. Når Høyre klarer å lire av seg slikt så er det fordi de ignorerer prisen vanlige folk har betalt når de dannet denne frontlinjen mot sykdom og elendighet. For, det har ikke vært gratis.

Studentene, for eksempel; våre fremtidige lærere, kunstnere og alle deriblant. Nå som vi nærmer oss slutten av pandemien, har nesten hver fjerde student hatt selvmordstanker. Det er selvsagt en ubegripelig høy prosent, men det er ikke få studenter i Norge. Det er rundt 306 400 studenter i Norge og en fjerdedel(!) av dem har hatt selvmordstanker. For dem er det ikke noen vei tilbake til hverdagen før pandemien, og mange av dem trenger hjelp i dag. Dessverre kan ikke Arbeiderpartiet gi dem den hjelpen før 13. september, men når vi kan så skal vi.

Dette haster. Listen av tiltakene våre er lang, men kort oppsummert: Når krisa rammer kan man ikke alltid vente på en henvisning og det må derfor bygges ut akuttilbud som ikke krever henvisning. I alle kommuner, for det hjelper ikke om nabokommunen har tilbudet hvis din ikke har det. Dette skal selvsagt ikke gå på bekostning av kommunene; i motsetning til Høyre så forstår vi at midlene til dette må øremerkes; kommunene og lokalsamfunnene har lidd lenge nok under regjeringen nå.

Likevel så kan fremtidige kriser også komme. Om det kommer en COVID-20 eller COVID-21 kan vi aldri vite, og det beste vi kan gjøre er å være forberedte. Beredskap vil være nøkkelen til å håndtere fremtidige kriser; ikke fordi fellesskapet ikke klarer det, men fordi prisen vanlige folk betaler da vil være så mye mindre. Vi derfor begynne med et langt større prosjekt: Vi skal bygge landet, ikke for de rikeste, men for vanlige folk. Om man skal lykkes med det må man først slutte å bygge ned; døgnplassene skal ikke bygges ned og sykehusene må få en økt grunnfinansiering.

Alt dette er likevel kun mulig om vi får til et regjeringsskifte. Enda en gang skal de rikeste bidra til fellesskapet som beskytte dem, og vanlige folk skal ikke lenger straffes med avgiftsmarerittet til Høyre og FrP. Hvis vi får styre skal vi klare å igjen bygge landet, men da skal det skje uten at vanlige folk betaler en krone mer i skatt; for nå er det virkelig vanlige folk sin tur!