Norsk og trøndersk landbruk står i en alvorlig økonomisk situasjon. Den ekstraordinære kostnadsveksten kombinert med en utfordrende situasjon internasjonalt, gjør at årets landbruksoppgjør vil gå inn i historien som et av de viktigste oppgjørene gjennom tidene.

Trøndersk landbruk står for 23 prosent av norsk matproduksjon, og våre 20.000 landbrukseiendommer utgjør sammen med prosessindustrien i sum en stor og viktig næring i Trøndelag. I tillegg er landbruket avgjørende viktig for bosetting og utviklingen av våre mange distriktssamfunn.

Næringen står nå ved et veiskille, og vi ber våre representanter i storting og regjering om å bidra til at landbruket, via årets landbruksoppgjør, får rammebetingelser som:

  • kompenserer for de ekstraordinære utgiftsøkningene bøndene nå opplever
  • starter jobben med å tette inntektsgapet mellom landbruksnæringen og andre næringer
  • sikrer at trøndersk og norsk ungdom fortsatt vil satse på landbruket som levevei
  • forhindrer at trønderske og norske bønder legger ned driften på gårdene sine
  • bidrar til fortsatt aktivitet i en av de viktigste næringene i Trøndelag
  • sikrer utvikling i Trøndelag og Norges mange distriktssamfunn
  • øker selvforsyningsgraden og bedrer den nasjonale matberedskapen

Trøndelag Arbeiderparti vedtok på sitt årsmøte i 2022 at det skal legges til rette for et aktivt og lønnsomt landbruk over hele landet, og at langsiktige og forutsigbare rammebetingelser skal prioriteres.

Skal man nå disse målene vil prislappen på årets oppgjør bli betydelig. Men kostnaden ved å tilby et landbruksoppgjør som medfører at næringen mister framtidstro er for nasjonen Norge, og spesielt Trøndelag, langt høyere.

Sjelden har et landbruksoppgjør vært mer avgjørende for å kunne sikre et landbruk i hele Trøndelag og i hele Norge. Dette landbruksoppgjøret skjer på Arbeiderpartiets vakt – Arbeiderpartiet må derfor levere!