25. februar stemte Stortinget over et historisk løft av transpersoners rettigheter. Et av forslagene var en offentlig beklagelse for personer som har gjennomgått irreversibel sterilisering. For helt fram til 2016 (!) måtte man faktisk kastrere seg ved å fjerne eggstokkene eller testiklene om man ville endre juridisk kjønn og leve som det kjønnet man var. Dette var et statlig overgrep som ikke hadde noen annen begrunnelse enn at det var gammel praksis. Dessverre ville ikke flertallet på Stortinget anerkjenne den uretten som har blitt gjort mot transpersoner.

I dag kan man heldigvis leve som det kjønnet man ønsker uten å gå gjennom en omfattende operasjon først. Men man har fortsatt ingen juridisk kjønnskategori for de av oss som ikke identifiserer oss som mann eller kvinne. Flere land har mer enn to juridiske kjønnskategorier og 2 milliarder mennesker kan allerede velge en tredje juridisk kjønnskategori - hvorfor skal man ikke ha samme rettigheter i Norge?

MDG foreslo tredje juridisk kjønnskategori for to år siden, men flertallet på Stortinget stemte ned forslaget uten en klar begrunnelse. Også denne gangen ble det ikke gitt noe bedre grunn enn at Stortinget sa nei i 2019. Det er en stor skam. Flertallet støttet regjeringens ønske om å «ikke fremme forslag om å innføre en tredje kjønnskategori nå». Men det var vi hadde muligheten til å sørge for bedre liv for svært mange nordmenn.

Nøytrale personnummer er på vei, kjønn skal registreres separat fra personnummer, og skjemaer og databaser må allerede endres for å imøtekomme dette. Innføring av et tredje juridisk kjønn nå, når vi allerede skal gjøre registerendringer, hadde vært en perfekt anledning.

For når vi ikke har en tredje kjønnskategori usynliggjør vi svært mange mennesker. Tredje kjønnskategori er ikke snakk om å «viske ut» mann og kvinne eller fjerne kjønn som en del av samfunnet, men å introdusere en mulighet for at ikke-binære og andre kan føle seg anerkjent av lovverket og identifikasjon.

At Arbeiderpartiet foreslo at regjeringa skulle «vurdere» en tredje kjønnskategori, er i praksis det samme som et nei. Forslaget ville slik det sto uansett føre til en utredning fra regjeringen. Også Venstre, det som liksom skal være det liberale partiet, stemte ned forslaget. Det er dessverre bare nok et eksempel på at Venstre forkaster god politikk for å kunne fortsette å samarbeide med Høyre og Krf.

Andre motforestillinger mot tredje kjønnskategori holder rett og slett ikke vann. For eksempel er det en veldig liten del av helseundersøkelser som vedrører biologisk kjønn - for mange er vekt en langt viktigere faktor. Personer som har skiftet juridisk kjønn manuelt oppdaterer register sammen med fastlege utifra hva slags behandling de trenger. Det ville være naturlig å fortsette dette med et tredje juridisk alternativ.

Tredje kjønnskategori er altså bare et problem for noens smale syn på hva kjønnsidentitet er, og har ikke negative praktiske eller helsemessige konsekvenser.

MDG kommer alltid til å være tydelige på at staten bør gi en offentlig beklagelse og erstatning til transpersoner som har måttet gjennomgå irreversibel sterilisering. Vi vil fortsette å kjempe for tredje kjønnskategori. Som samfunn må vi anerkjenne fortidens urett og legge til rette for at flest mulig får leve i tråd med seg selv i dag.Transrettigheter er menneskerettigheter.

Nå har nok en 8. mars kommet og gått. La oss sørge for at 2021 blir året da diskriminering av transpersoner fortsetter å være på agendaen. For ingen er fri før alle er fri.