Fredag 19. februar presenterte regjeringen nye koronatiltak for idretten. Statsministeren var tydelig på at for å gi lettelser på ett område, må man stramme inn på andre. Det ble hevdet at idretten, barn og unge opp t.o.m. 19 år, får lettelser fordi man nå kan trene som normalt og gjennomføre konkurranseaktivitet, dog innenfor egen kommune. Senior bredde får fortsatt ikke trene som normalt og toppfotballspillere har i praksis yrkesforbud.

Konkurranse kun innenfor egen kommune er distrikts- og jentefiendtlig.

NFF Trøndelag er blant landets største fotballkretser, med ca. 15 % av all fotballaktivitet i Norge. Over 50000 aktive spillere har fått svært strenge begrensninger, noe som dokumentert har resultert i frafall av aktive og frivillige, klubber som går i oppløsning, og et stort fall i fysisk aktivitet i befolkningen.

Regjeringens begrensning om at fotballkamper for barn og unge må spilles innenfor egen kommunegrense er svært distriktsfiendtlig. Distriktskommunene har få lag innenfor hvert årskull, og mange kommuner har kun lag i enkelte årskull. Titusenvis av barn og ungdommer i hele Trøndelag får rett og slett ikke spille fotballkamper fordi det er ikke noen å spille mot innenfor egen kommune.

«Lettelsene» som kom 19. februar rammer jente- og kvinnefotballen ekstra hardt. Det er normalt færre jentelag enn guttelag i hver kommune, og i praksis blir det umulig for tusenvis av jenter i distriktet å spille kamper.

Flere ordførere i Trøndelag har allerede påpekt at Regjeringens begrensninger må endres. NFF Trøndelag forventer at politikere både lokalt og sentralt tar ansvar for en reell gjenåpning av fotballen for alle barn og ungdommer. For alle fotballjentene i Leka, Alvdal, Frøya, Åfjord, Snåsa og Selbu, for å nevne noen ytterst få av dem som er rammet.

Over 700 senior fotballspillere har falt fra i Trøndelag.

På Regjeringens pressekonferanse ble ikke senior breddefotball omtalt med ett eneste ord. Denne gruppen har hele veien blitt omtalt som et problem. En gruppe som består av menn, kvinner, studenter og mennesker som har behov for spesiell tilrettelegging.

NFF Trøndelag sin egen kartlegging viser at dagens en-meters-regel har medført et frafall på over 700 spillere. 60 % av lagene våre trener ikke lenger. Treningsoppmøtet i lagene som trener er stadig synkende.

Seniorspillerne kan i dag reise sammen, fire i bilen, til og fra trening, men må holde en meters avstand under trening. Etter trening kan de kjøre hjem i samme bilen. De samme fire kan reise sammen til alpinanlegget i nabokommunene, og stå i heiskø sammen med andre, men altså ikke trene fotball som normalt.

Det er ingen åpne kiosker, ingen tilgjengelige garderober eller publikum på seniortreningene. I tillegg vet vi, ifølge FHI v/Nakstad, at det ikke er selve fotballaktiviteten som er smittefarlig. NFF har gått i front for smittevernopplæring, og smittesporing ivaretas gjennom gode registreringsrutiner.

Kommunene rapportere om et svært godt samspill med idretten.

NFF Trøndelag krever at man opphever forbudet om konkurranseaktivitet for barn og unge kun innenfor egen kommune, og overlater ansvaret til kommunene selv å finne løsninger på tvers av kommunegrenser i henhold til smittesituasjonen.

Videre at sentrale myndigheter opphever avstandskravet slik at senior breddefotball nå får trene som normalt. Rett og slett fordi det ikke finnes smittevernfaglig grunnlag for å opprettholde denne begrensningen. Begrensningen har bidratt til stort frafall og vesentlig mindre aktivitet. I møte med klubbene 24. februar rapporteres det om en stadig synkende motivasjon og oppmøte på trening blant de over 20 år.

Yrkesforbudet i toppfotballen må oppheves.

Fotballen i Trøndelag har et svært bevisst forhold til smittevern, og har bidratt aktivt for å hindre smitte siden mars i fjor. Samtidig har vi bidratt til å ivareta innbyggernes fysiske og psykiske helse.

Det har flere ganger blitt nevnt at idretten har fått større lettelser en andre grupper. Det mener vi er en retorisk avsporing. Idrett er lik folkehelse! Det er mer folkehelse i en aktiv fritid enn å sitte på bar og drikke til midnatt. Idretten er i større grad en del av løsningen, enn av problemet.

På vegne av kretsstyret i NFF Trøndelag

Are Bergquist, styreleder