Den viktigste parolen på 8. mars i år er «Stopp krigen i Ukraina.» Hvorfor er dette viktig på den internasjonale kvinnedagen? Jo, fordi kvinner også rammes hardt i krig.

Allerede er over en million ukrainere på flukt, de aller fleste av dem er kvinner og barn. Mennene er igjen for å kjempe i krigen. Konsekvensene av krig er brutale for alle mennesker, hvor kvinner og menn rammes på ulike måter.

Det er kvinnene som må begi seg ut på den farlige flukten. Det er de som må forlate hjemmene sine og det meste av det de eier. Kvinnene må ta hånd om barna og de eldre. Det er de som må ta farvel med annen familie, venner og kanskje mannen sin. De må leve i frykt og stor usikkerhet samtidig som de må trygge og trøste barna. Kvinnene får også de økonomiske utfordringene med å finne og skape et nytt hjem. Mat, vann og medisiner blir fort en mangelvare i krig.

Konsekvensene av krig er ofte ulike for menn og kvinner. Mens menn blir tvunget til å ta mer aktiv del i krigshandlinger, blir kvinner mer sårbare for kjønnsbasert vold i krig og konflikt. Samtidig blir tilgangen til prevensjon, trygge aborter og kvalifisert fødselshjelp verre under en krig. Vi har allerede fått historier om ukrainske kvinner som må føde i et bomberom eller på flukt.

I krig brukes også seksuell vold mot kvinner som våpen og krigsstrategi. Voldtekt er blitt brukt som våpen i krig over hele verden. Vi så det på slutten av 2. verdenskrig da så mange som 2 millioner tyske kvinner ble voldtatt av allierte soldater. Vi på det på Balkan, i Rwanda og i Syria. Og i Kongo ble seksuell vold mot barn brukt som et strategisk våpen. Volden ble utøvd for å spre frykt eller for å terrorisere, til å etnisk rense områder eller for å straffe en befolkning som støttet andre styrker i konflikten.

Kampen mot krig er også en likestillingssak. Den internasjonale kvinnedagen må derfor brukes til å si nei til krig og seksuell vold som våpen.