Gå til sidens hovedinnhold

9. Mars skulle blitt en merkedag – det ble det ikke

– Likestilling kommer ikke av seg selv. For å få et likestilt samfunn kreves det at vi jobber systematisk med likestilling på alle samfunnsområder, sier førstekandidat for Trøndelag Arbeiderparti valgkrets sør, Eva Kristin Hansen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tirsdag 9. mars stemte Stortinget over hvorvidt vi skal innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske menneskerettighetsloven. Arbeiderpartiet har sammen med opposisjonen på venstresiden vært tydelige på at vi ønsker denne forandringen som flere organisasjoner har ønsket lenge. Dessverre svikter Høyreregjeringen og FrP, og lytter dermed heller ikke til Norges fremste menneskerettsmiljøer som innstendig har bedt regjeringen om å inkorporere CRPD.

Et av Arbeiderpartiets viktigste prosjekter er at alle skal delta i samfunnet på lik linje og sikre like muligheter for alle. Støtten til CRPD er en historisk i milepæl i kampen for at de med funksjonsnedsettelser skal få full deltakelse i samfunnet. – Det er på tide at vi sørger for å fjerne det som hindrer folk i å leve gode liv, sier May Britt Lagesen, stortingskandidat for Arbeiderpartiet i valgkrets nord.

Hansen og Lagesen er opprørt på likestillingens vegne. Personer med funksjonsnedsettelser utgjør Norges største minoritet og en betydelig del av denne gruppen opplever diskriminering og trakassering, og møter barrierer som hindrer full deltagelse i samfunnet. Inkorporering av CRPD ville vært et viktig tiltak og signal om at staten tar rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser på alvor. Eva Kristin minner om at Arbeiderpartiet har programfestet et mål om at Norge skal bli universelt utformet innen 2035. Med Høyre-regjeringens tempo er målet vanskelig å nå. Ifølge en undersøkelse fra BUFDIR opplever 46% av de med funksjonsnedsettelse transport som en stor utfordring i hverdagen. Samme undersøkelse viser at 2 av 3 bor i boliger som ikke har tilgjengelig inngangsparti eller utearealer for rullestolbrukere eller personer med annen form for bevegelseshemning. Det trengs et taktskifte i dette arbeidet.

– CRPD er veldig viktig for å sikre reelt likeverd og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier May Britt. Universell utforming er menneskerettigheter og må behandles deretter. Høyre har ikke lyttet og ikke forstått i åtte år, nå er det på tide med endring.

Eva Kristin Hansen og May Britt Lagesen presiserer at Arbeiderpartiet alltid har vært tydelig og offensiv i politikken for de med funksjonsnedsettelser og at partiet fremdeles vil prioritere dette høyt: – Alle skal ha muligheten til å leve gode liv, uavhengig av hvem de er!

Kommentarer til denne saken