Jordmødre, journalister, psykologer, konduktører og politibetjenter. Det er bare noen av yrkesgruppene som kan vente seg en skattesmell ved et regjeringsskifte. Med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV blir det vanlige folks tur til å betale mer skatt.

En samlet venstreside foreslår å øke inntektsskatt for visse yrkesgrupper. Sosialistisk Venstreparti og Rødt vil begge øke inntektsskatten for alle som tjener over 600 000 kroner. Ap og Sp har foreslått økt inntektsskatt for de som tjener over 750 000 kr. MDG vil øke skatten for alle som tjener mer enn 700 000 kr.

Nye målinger viser at om det skulle bli et rødgrønt flertall etter høstens valg, så er det sannsynlig at en ny regjering vil bli avhengig av både SV og Rødt eller MDG.

I Trøndelag ville 97 400 personer fått økt skatt med SV sitt skatteopplegg, og 49 900 med Ap sitt skatteopplegg.

Totalt er det om lag 1,2 millioner nordmenn som tjener over 600 000 kroner og 660 000 nordmenn som tjener over 750 000 kroner.

I praksis betyr det at følgende yrkesgrupper kan få økt skatt ved et regjeringsskifte, ifølge SSB (2020-tall, med gjennomsnittlig årslønn over 600 000 kr): jordmødre, journalister, maskiningeniører, psykologer, kiropraktorer, regnskapsførere, politibetjenter, biologer, landskapsarkitekter og konduktører.

Helt vanlige folk kan vente seg skattesmell dersom det blir regjeringsskifte. Helt vanlige yrkesgrupper som togkonduktører, jordmødre og politibetjenter må regne med å betale økt skatt.

Totalt sett er det over en million nordmenn som må forvente å ha mindre i egen lommebok. Det er tvilsomt at de nevnte yrkesgruppene er folk som går rundt og føler at de har for mye penger.

Den største forskjellen i Norge er mellom de som har jobb og de som står utenfor arbeidslivet. Å trygge og skape nye jobber vil gjøre mer for å redusere ulikhet enn venstresidens skatteøkninger.

Selvsagt skal de rikeste bidra mest til fellesskapet. De med mest penger er og skal være de som betaler mest i skatt. Høyre ønsker også et samfunn med små forskjeller mellom folk, men svaret på den utfordringen er ikke økte skatter, men flere tiltak for at folk kan komme inn i jobb.

Problemet i Norge på vei ut av koronakrisen er virkelig ikke at vanlige folk skatter for lite. Høyre vil la lektoren som har stått på for å sørge for at elever faktisk lærer noe på hjemmeskole, la konduktøren som i over et år har utsatt seg selv for smitte og la jordmoren som har jobbet beinhardt for å trygge fødende kvinner under veldig krevende forhold – ja, la folk i helt vanlige, og viktige jobber, slippe skatteøkninger.

Dessverre er det slik at med Ap, Sp og SV blir det vanlige folks tur til å betale mer skatt.