Gå til sidens hovedinnhold

Å avvise at kommunen skal ha et ord med i laget, ville ikke stoppet prosessen med gondolbane.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et innlegg i Trønderdebatt skriver Ask Ibsen Lindal fra MDG at han er skuffet over at SV i saken om gondolbane til Våtakammen, utfordrer den røde streken rundt bymarka og beskylder oss for å ikke ta vern av marka på alvor. For oss i SV er det helt avgjørende å sikre gode turmuligheter for alle og derfor har vi tidligere foreslått en markalov for bymarka i Trondheim. For det er et umistelig gode for en stor og voksende by som Trondheim å ha et slikt naturområde «noen steinkast» fra Tryggvason på Torvet.

Denne saken handler derimot om hvordan en sak, som startet i 2018 mot SV sine stemmer, skal landes med en riktig behandling. Det som ble vedtatt den gang etter en interpellasjon fra Arbeiderpartiets Tom Christian Lindvåg var at rådmannen skulle kartlegge og bistå private aktørers interesse for å prosjektere, bygge og finansiere en gondolbane til Våttakammen.

Les også

Så mye var den røde streken verdt

I dag er dette forprosjektet godt i gang, og Næringsforeningen i Trondheim og flere private aktører er delaktige i å utrede muligheten for en gondolbane til Våttakammen. Vi i SV mener derfor det er redelig av bystyret å få et svar på om og hvordan kommunen kan arbeide med saken om gondolbane til Våttakammen. Å avvise at kommunen skal ha et ord med i laget på utredningen ville jo ikke stoppet prosessen. Et forslag om å avvise en regulering av gondolbanen kunne gjort det, men et slikt forslag fremmet ikke Lindal og MDG. Hvorfor ikke?

Jeg sa fra talerstolen at jeg er kritisk til bygging av en gondolbane. Dette har også Varaordfører Mona Berger uttalt i Nidaros 23.februar i år. Begrunnelsen for dette er at gondolbanen kan føre til store store naturinngrep. Forprosjektet fra Næringsforeningen viser blant annet at traseen til banen vil berøre leveområde for elg og forvaltningsområde for gaupe og at det er registrert rødlistede arter som hønsehauk, gjøk, gulspurv, fiskemåke og taksvale i eller i nærheten av området. Banen vil selvfølgelig også vises svært godt.

Samtidig kan vi ikke underslå at det er flere positive sider ved etablering av en gondolbane. Den kan bidra til mange positive og gode opplevelser for befolkningen, samt at den gjør denne delen av marka tilgjengelig på en helt ny måte. SV ønsker å la demokratiet virke i denne saken. Vi har gått til valg både på å bevare marka, men også på å sikre at så mange som mulig kommer seg ut.

For oss er det derfor naturlig å lytte til innspill fra innbyggere og konferere med våre medlemmer før vi trekker endelig konklusjon, både om det i det hele tatt skal åpnes for at det kan etableres en gondolbane og om kommunen skal ha en rolle. I denne saken er det mange motstridende interesser, men velgeren og medlemmene skal uansett være trygge på at SV vil ta kampen for vern av marka.

Kommentarer til denne saken