Nå har også MdG gått i journalistfella og pekt ut Støre som deres statsministerkandidat, som SV og AP tidligere har gjort. En fullstendig meningsløs og splittende diskusjon på sentrum/venstre sida. Det vi trenger er ny kurs og ei ny regjering. Ei regjering som vil:

  • Bruke reservasjonsretten mot EØS-direktiv som undergraver arbeidsplasser, offentlig velferd og faglige rettigheter.
  • Bruke makta til en aktiv næringspolitikk, i stedet for skattekutt, forkaste næringsnøytralitet og gjeninnføre ervervsloven, samt bruke deler av oljefondet til fondsavsetninger som brukes til investeringer i grønn industri og infrastruktur.
  • Bruke makta til å redusere klimaforurensing og naturødeleggelser. Fra fossil energi til fornybar energi.
  • Bekjempe den vanvittige rikdommen til de få og sikre velferd og verdighet for de mange.
  • Bort med velferdsprofitører. Rekommunaliser offentlig utskilte virksomheter og nei til anbud i velferden og kollektivtrafikken. tilbake sykehusene.

Alle vet at vi må ha et nytt stortingsflertall for å få ei regjering med ny kurs, og dette stortingsflertallet må komme fra SP, AP, SV, MdG og Rødt. De som best kan fronte denne nye kursen når valget er over, må ta på seg regjeringsansvaret. Hvilke partier som skal utgjøre regjeringa er ikke avgjørende. Å peke ut en statsminister nå, gir denne personen uforholdsmessig mye definisjonsmakt på hva en ny kurs skal være. Å overlate dette til Støre eller Vedum nå, er å kapitulere før valgkampen har starta.