Det skal ikke bli for komfortabelt å være student. Det skriver Petter Vesterdal, sentralstyremedlem i Senterungdommen i Trønderdebatt denne uka. Vi i Norsk studentorganisasjon er uenige i at dette er et argument for ikke å øke studiestøtta.

Les også

Sats på tiltak for studenten som faktisk gir resultater

Det er ikke komfortabelt å være student, det er heller ikke det norske studenter ønsker. Det vi ønsker er å ha vilkår som tillater oss å studere, med helsen i behold, uten å gå stort i minus hver eneste måned. Norske studenter ønsker å bli klare for arbeidslivet når graden er fullført og ha den kompetansen det krever. Det å satse på å øke studiestøtta er et viktig – om ikke det viktigste – tiltaket vi kan gjøre for å sikre studenter gode muligheter.

Studentbudsjettet for 2022 viser at en student går nesten 6000 kroner i minus hver eneste måned. Ambisjonen er ikke å gjøre det lukrativt for studenter, men å gi studenter mulighet til å prioritere studiene. Tall fra SSB sier at jo høyere stipendet er, desto flere fullfører eksamen. Det er med en fullført grad og kompetansen man trenger, at man blir klar for arbeidslivet.

Studentene hevder ikke at staten skal løse alle deres problemer slik Vesterdal hevder, snarere tvert imot. Vi ønsker å være rusta til å løse egne utfordringer og ta ansvar for egne liv. Dessverre tillater dagens økonomiske situasjon i liten grad det. Dersom man ikke har råd til å gå til tannlegen, så er det også vanskelig å ta ansvar for egen tannhelse. Det er lett å si at studenter, som på mange måter er en ressurssterk gruppe, bare kan jobbe litt mer. Men studenter har, tro det eller ei, i likhet med alle andre bare 24 timer i døgnet. Å ikke øke studiestøtta er en politisk nedprioritering, en prioritering Senterpartiet og Arbeiderpartiet må stå for at de gjør.

Som Vesterdal skriver er studentene er ikke alene om å måtte bære en ekstra bør gjennom vinteren. Utfordringen er at studenter har båret den ekstra børen de siste 20 åra. Sett opp mot prisene i resten av samfunnet har studenter siden 2002 generelt sett tapt kjøpekraft. Det er altså ikke noe nytt for studentene det som skjer i år.

Det kan se ut til at senterungdommens sentralstyremedlem har fulgt dårlig med i timen. I Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag til budsjett justerte de studiestøtta med 3600 kroner i året, 328 kroner i måneden, ikke med 5400 slik Vesterdal påstår. Det var først etter forhandlingene med SV at vi så en reell økning i studiestøtta sett opp mot prisstigningen i samfunnet. I tillegg til regjeringens 3600 kroner var det SV som forhandlet inn 5400 kroner ekstra til studentene.

Vi i Norsk studentorganisasjon er ikke enige med Vesterdal i at studiestøtte er et tiltak som ikke faktisk hjelper studenter. Dette er Senterpartiets hvilepute for ikke å innfri egen politikk og valgløfter om å øke studentenes kjøpekraft. Vi vil ikke ha et liv i luksus, vi vil ha muligheten til å prioritere studiene og ta ansvar for egen hverdag og egne liv.