Det varmet hjertet da de åtte bystyrerepresentantene fra rødgrønn side tok et modig standspunkt i Adresseavisen for sine medborgere. Tidligere stortingspresident og Trondheimsfødte, Jo Benkow skrev i sin bok «Det ellevte budet» at rasisme er en sykdom.

Men forbud og noplatforming er feil medisin. Kampen mot rasisme kan ikke kun være en holdningskamp.

Jeg kunne stemt med flertallet i bystyremøtet på onsdag, hadde jeg ikke visst hva manglende ytringsfrihet betyr, også for mine motstandere. Minoriteter har begrenset ytringsfrihet, mange får svi for at de står opp i samfunnsdebatten.

Rasisme og nynazisme har hatt bedre dager i landet. Takket være politiet og samfunnet for øvrig, har ikke disse like solid fotfeste i dag. Rasisme er smittsomt sies det, men inkubasjonen tar gjerne tid. Derfor er det absolutt nødvendig med forebygging og målrettet virksomhet, som sikrer deltakelse og likeverd av alle samfunnslag.

Som barn ble jeg fortalt at det finnes to krefter jeg må passe meg for: Sosialismen og jøder. De som var eldre enn meg ble hjernevasket for å dra til Afghanistan, for en hellig krig de sa var mot nettopp dette. Faren min diskuterte sjelden politikk med meg da vi bodde i Saudi-Arabia som flyktninger. Senere forsto jeg at det var livsfarlig å snakke om annen politikk enn den som var «gjeldende».

Da krigen tok slutt, kunne familien min reise tilbake til Eritrea. «Vi trenger ikke å leve som annenrangs borgere» fortalte pappa, da han kom hjem med flybilletter.

Hva som hendte i Eritrea er en lang historie. Men jeg oppdaget at det jeg ble indoktrinert til - å hate sosialisme og folk med andre religioner - ikke var på sin plass, allikevel. Det lærte jeg gjennom mellommenneskelig kontakt, utveksling av erfaringer og en økende bevissthet på at flere sannheter kan sameksistere, fra ulike perspektiver.

Politiet har det nødvendige ansvaret og tilliten til å beskytte alle. De evaluerer hver enkelt demonstrasjon, hvor stor sikkerhetsrisiko den kan medføre. Vi må som et samfunn kjennetegnet av tillit og samhold, stole på at politiet ivaretar alle parter jamfør lover og aksepterte normer. Også håper vi at fremtidige trusselvurderinger, tar snarere høyde for reelle trusler, som kan ramme vårt samfunn.

I Norge har vi ytrings- og organisasjonsfrihet. Vi har forenings- og forsamlingsfrihet. Dette er politiske rettigheter bygget opp gjennom mange år. De danner grunnlaget som våre verdier er tuftet på som et sivilisert demokrati. Gufne ideologier må selvfølgelig bekjempes, men med handling, og ikke forbud. Det ligger klart i loven at rasistiske handlinger og ytringer er grunnlag for straffeforfølgelse. Det er politiets oppgave å ta tak i slike hendelser, samt å synliggjøre ressursbehovet for å gjennomføre arbeidet. Henleggelser av slike saker vil ramme individer, men også demokratiet. Det er ulovlig å oppfordre til vold og man kan anmelde slike saker.

Grunnloven er det fundamentet vårt demokrati hviler på. Forslag til endringer går over flere perioder for å gi flere folkevalgte og andre berørte påvirkningsmulighet. Derfor bør vi ikke stride mot et godt forankret lovgiving, som utgjør en sikkerhetsventil for vårt frihet og verdighet. Argumenter må møtes med argumenter og engasjement. Det er gjennom kunnskap og deltakelse, vi kan beholde demokratiets grunnlag. Det ansvaret ligger på hvert enkelt av oss, individer som institusjoner, private som offentlige eller frivillige.

Jeg er stolt over å være en del av et parti som bekjemper rasisme, antisemittisme for ulike fobier som rammer individer og grupper. Men å stoppe demonstrasjoner er dessverre symbolpolitikk. Skal man bekjempe og forebygge rasisme, handler det om handlinger, ikke ved å begrense ytringsfrihet. Vår oppgave som samfunn er å legge til rette for at meninger brytes og utveksles innenfor lovens rammer. Samtidig må alle sørge for en opplyst debatt og at de forskjellige meningsbærere er godt representert, også meningsminoriteter.