For tiden er strømprisene i Europa ekstraordinært høye. Mange sliter med å betale strømregningene. Det har blitt diskutert mange forskjellige løsninger på krisen. Leder i Trondheim Senterungdom er blant de som tar til orde for at vi skal kutte ut kraftutvekslingen med Europa. Det er en korttenkt og usolidarisk løsning.

Les også

Hvorfor skal vi eksportere egen strøm?

I et forsøk på å destabilisere Europa valgte Russland å drastisk kutte gasseksporten i forkant av invasjonen av Ukraina. Kombinert med lite nedbør har dette gitt mindre redusert tilgangen på kraft på tvers av kontinentet, og dermed skapt høye strømpriser. Dersom vi velger å kutte krafteksporten vår, er vi med på å forsterke dette. Om det er noe regimet i Russland ønsker, er det økt splittelse i Europa. Det kan ikke Norge bidra til.

Når strømprisene er høye er det lett å glemme at vi også er avhengige av å importere kraft i år hvor det er lite nedbør. Vi har hatt kraftutveksling med andre land siden 60-tallet, og dette har vært med på sikre oss stabil kraftforsyning. I 2011 var fyllingsgraden i midtnorske vannmagasin svært lav, og det var snakk omå rasjonere strøm. Dette skjedde heldigvis ikke, da vi importerte kraft fra Sverige.

Ville det vært riktig om Sverige hadde satt svenske interesser først, og stanset eksporten sin? Burde Tyskland, Storbritannia og Danmark holde tilbake kraften sin neste gang det er lite nedbør i Norge?

Dersom vi ikke er villige til å være solidariske når resten av Europa sliter, kan vi heller ikke forvente at andre land stiller opp for oss når vi trenger hjelp. Overføringskapasitet mellom landegrenser og strømregioner er et beredskapstiltak som gjør enkeltområder mindre sårbare når de selv mangler strøm. Vi trenger er et sterkere europeisk samarbeid, ikke en nasjonalistisk energipolitikk.

I tider som disse, er det viktig at Europa står sammen, og at Senterpartiet og regjeringen ikke gir etter for Putins ønske om mindre europeisk samarbeid. Norge er ikke alene i verden, og konsekvensene av kraftegoisme vil kunne slå tilbake mot oss. Større problemer løses gjennom samarbeid på tvers av landegrenser, ikke gjennom proteksjonisme og nasjonalisme. Sammen står vi sterkere.