AUF var tidlig ute med å be om at vårens eksamener bør avlyses. Mandag kom Utdanningsdirektoratet (Udir) til samme konklusjon: Pandemien har påvirket kvaliteten i opplæringen, slås det fast, så «elevene har derfor hatt ulike rammer for opplæring og vil ha ulikt grunnlag for sluttvurdering denne våren», sier direktør Hege Nilssen i Udir.

Det er nå opp til kunnskapsdepartementet og statsråd Tonje Brenna (Ap) å avgjøre hvorvidt pandemiskoleåret skal avsluttes med party eller pugging.

For enkelte elever kan det bety at de for tredje år på rad går en vår i møte med avlyste eksamener. Argumentene som trekkes fram er at rødt og gult nivå gjennom skoleåret har gått på bekostning av kvaliteten på undervisningen, og at lærerne ikke har fått dekt hele pensum, eller at de ikke har gitt opplæring innenfor alle læreplanmålene. Ble det ikke sagt at hjemmeundervisningen gikk så bra, da?

Det er mildt sagt alvorlig hvis fylkeskommunene ikke har klart å gi elevene den undervisningen og opplæring elevene har krav på, for andre hele skoleår på rad. Og det er en skandale at direktorat og departement ikke har klart å bruke erfaringene fra de fire foregående semestrene, til å kunne organisere en undervisning som gir elevene god nok undervisning. Det er jo det som bør være Utdanningsdirektoratets store bekymring, ikke at elevene vil få en «urettferdig» eksamen. Det vitner derfor om en logisk brist hvis dette kvalifiserer for å avlyse årets eksamener.

Men for å ta elevene i forsvar: Joda, det er til å forstå at man vil slippe eksamen, hvis man kan. Eksamen er en intensiv og stressende måte å vise hvor man står faglig, i motsetning til standpunktkarakterene – som deles ut etter innsatsen gjennom et semester eller skoleår. På eksamen er det mulig å misforstå, bomme, ha en dårlig dag og å få en sensor som slettes ikke leser deg, eller tolker deg, i din favør. Og hvis du i tillegg har sittet mesteparten av skoleåret på rommet ditt og lest, skrevet oppgaver og sendt inn besvarelser til en faglærer som du stort sett har sett på en skjerm, er det jo lett å forstå at mange helst ser at de slipper å stå overfor en eksamen. De skriftlige eksamener innebærer jo faktisk at hele pensum kan legges i gryta.

Men det fratar ikke utdanningsmyndighetene det ansvaret de er satt til å forvalte – til det beste for framtidas lærere, tømrere, sykepleiere, mekanikere, leger og agronomer.

En kan jo i stedet snu hele Utdanningsdirektoratets problemstilling på hodet: Er elever som har fått for dårlig opplæring til å kunne ta eksamen i et fag, i det hele tatt kvalifisert til å få en rettferdig standpunktkarakter? Vil ikke forskjellene blant elever og skoler slå inn også her? Det er jo en selvmotsigelse at direktoratet mener at standpunktkarakter skal bli stående som et bevis på elevens kunnskap, hvis elevene egentlig ikke har lært det de skal.

Direktoratet ender også opp med en dobbeltkommunikasjon som er vanskelig å forstå. Tidligere har nettopp fravær begrenset manges muligheter for å få standpunktkarakterer. Enkelte elever har dessuten brukt pandemiårene på å ta opp fag på grunn av for høyt fravær tidligere, og fått erfare at de skoleårene med pandemi har gitt mye mer fravær av undervisning enn de noen gang har hatt. Nå får de likevel standpunktkarakter, men er likevel ikke gode nok til å ta eksamen?

En annen negativ konsekvens av å avlyse nok en eksamensvår, er at vi mister gode muligheter for å måle de faktiske effektene av den manglende undervisningen og opplæringen som pandemien har påført elevene. Hvis vi etter tre år med pandemi sitter igjen med null våreksamener, har vi forspilt en enorm mulighet for forskere til å dykke ned i konsekvensene gule og røde nivåer, karantene og sykdom har hatt for undervisningen og opplæringen – og hva elevene sitter igjen med av faglig kunnskap. Som Udir påpeker, er eksamen er en viktig del av sluttvurderingen i Norge, men som vi nå helst ikke skal bruke tid på. Fordi resultatet trolig blir dårlig?

Å skulle avlyse eksamener av faglige årsaker nå, med fire og en halv måned igjen av skoleåret, virker som en absurd tilnæring til selve problemet: Elevene har fått for dårlig opplæring. Å skulle la elevene «slippe» eksamen minner i så fall om en misforstått snillisme. Og det bør på ingen måte være obligatorisk pensum for dagens unge.