Gå til sidens hovedinnhold

Adgangen til portforbud bør ikke utvides

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tidligere denne uka gikk jeg kraftig ut mot regjeringens høringsbrev om å lovfeste adgangen til portforbud. Og jeg kommer ikke til å støtte forslaget når det behandles i formannskapet 26. januar.

Politisk redaktør Snorre Valen har en god analyse i Nidaros, der han drøfter mine synspunkter. Valens kommentar bidrar til å opplyse debatten, og treffer i hovedsak skiva. Han viser til at det i dagens smittevernlov er en snever adgang til å innføre portforbud, uten en forankring i Stortinget. Og at regjeringens nye forslag, i tillegg til å utvide muligheten til å bruke tiltaket, forankrer det sterkere i Stortinget.

Likevel avviser jeg forslaget. Årsaken til det er at grunnlaget for det eventuelle nye lovforslaget innebærer en utvidelse av adgangen til bruk av portforbud. Dagens smittevernlovgivning gir svært mange muligheter til å innsnevre borgernes bevegelsesfrihet. Både staten og kommuner kan forby borgerne å oppholde seg på bestemte steder, stenge ned næringsvirksomhet og begrense sosial kontakt.

Kritikerne av regjeringens portforbud-forslag må lese regjeringens portforbud-forslag

Mye av dette er gjennomført i store deler av landet i løpet av pandemien. Etter min mening gir ikke portforbud noen merverdi utover de tiltakene som myndighetene allerede disponerer.

I stedet for å utvide adgangen til portforbud bør det vurderes om dagens snevre adgang til portforbud bør forankres sterkere demokratisk. Det er grunn til å anta portforbud i henhold til dagens lovgivning kan brukes bare i en krig eller ekstrem nødsituasjon. En slik adgang bør det være.

Regjeringen begrunner sitt nye initiativ med en sterkere forankring i Stortinget, og en bredere offentlig debatt. Jeg tror at forslaget i stedet kan oppfattes som at staten ønsker sterkere virkemidler i tilfelle befolkningen ikke fester tillit til myndighetenes tiltak i en gitt situasjon. I USA samles tusener på arrangementer der alle smitteverntiltak brytes. Det er en stor del av befolkningen som ikke tror på myndighetenes informasjon. Også i en del europeiske land er det motstand mot pandemi-tiltak og mistro til om viruset finnes.

Felles normer og verdier i et samfunn er sterkere enn noen ordensmakt

Slik er det ikke i Norge. Vi bruker munnbind og lar være å samle all familie og venner til juleselskap, selv om det ikke kan kontrolleres og det knapt er sanksjonsmidler. Vår fremste kapital her i landet er at vi er et tillitssamfunn. I stedet for utrede mer omfattende tvangstiltak må myndighetene prioritere å holde denne tilliten ved like. Jeg håper høringsrunden og regjeringens behandling fører til at adgangen til å bruke portforbud knyttet til pandemien ikke utvides.

Kommentarer til denne saken