Gå til sidens hovedinnhold

All politikk skapes lokalt

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønder-Avisa)

Den siste tiden kan man lese flere saker om Arbeiderpartiet som er mindre hyggelige. Vi som lokallagsleder har derfor sterkt behov for å kaste lys over alt det positive som gjøres i partiets flere lokallag hver eneste dag. Arbeiderpartiet er og har alltid vært et parti for grasrota, der meninger fra alle samfunnslag møtes, brytes, læres og til slutt resulterer i god politikk for nærmiljø og frivillighet.

Trondheim Arbeiderparti har mange lokallag, det vil si at hver bydel i Trondheim sogner til et lokalt arbeiderlag. I arbeiderlagene er det mennesker som brenner for bydelen sin og jobber frivillig uke etter uke for at akkurat den bydelen skal bli et godt sted å bo.

Det siste året har Pål Sture Nilsen og Klæbu Arbeiderlag jobbet mye med at innbyggerne i Klæbu skal bli hørt og sett i nye Trondheim etter kommunesammenslåingen. Dette har de gjort gjennom for eksempel oppfølging av prøveordningen med nærmiljøråd, som skal være en aktiv pådriver for utviklingen av lokalsamfunnet slik at Klæbu fortsatt blir bæste bygda i byen. Slik sikrer vi best at innbyggerne i Klæbu blir hørt og får innflytelse på politikken i Trondheim.

Eller Ranheim Arbeidersamfunn som i flere år har arbeidet for at toget igjen skal stoppe på Ranheim stasjon, og bidra til at bydelen får et mer definert sentrum. Et sentrum der folk kan finne flere tilbud av både privat og offentlig art, uten å kjøre Ranheim rundt. Lokallagsleder Kjell Aune og styret arbeider også med et forslag til løsning på et nytt sykehjem og samfunnshus, som kan gi bydelen flere sykehjemsplasser og samtidig gi kulturen på Ranheim og i nærområdene et bedre tilbud. Tilbud som kommer både gammel og ung til nytte.

En viktig sak for Heidi Linge og Charlottenlund og Brundalen Arbeiderlag har vært trafikksituasjonen i området og da særlig å få på plass Brundalsforbindelser for å sikre at man får et bedre kollektivtilbud og for å øke trafikksikkerheten i områder hvor barn og ungdom ferdes i bydelen. Og for å ikke glemme lyssetting i Stokkbekkdalen hvor det oppleves at flere og flere beboere bruker området til tur og rekreasjon.

Vi må også nevne Heimdal Arbeiderlag som nå står på dag og natt for å stoppe planen om godsterminal i Heimdal sentrum. En bydel som opplever sterk vekst og flott bydelssentrum som vil få negative ringvirkninger av en slik godsterminal. Dette jobber lokallagsleder Sissel Trønsdal mye med i bystyret og opp mot nasjonale myndigheter.

Kolbjørn Hole og Østbyen arbeiderlag har hatt fokus på miljø og trafikksikkerhet ved sikre miljøgata i Innherredsveien og foreslått endringer i Håkon VII.

All politikk skapes lokalt, og dette er bare noen eksempler på hva vi som lokallagsledere i Trondheim Arbeiderparti jobber med. Hadde politikk bare vært personkonflikter hadde ingen av oss orket å engasjere oss, selv om det fort er det inntrykket man får når man leser media.

Trondheim Arbeiderparti er et politisk verksted hvor lokallagene, sammen med seniornettverket og studentlaget, skaper en politikk hvor målet er å gjøre Trondheim til en enda bedre by å vokse opp, studere og leve i. Slik jobber vi hver eneste dag, selv om dette ikke er like interessant for mediene å skrive om.

Arbeiderpartiets styrke er at vi er et grasrotparti, og nå er det vanlige folk sin tur.

Kommentarer til denne saken