SV går til valg på å senke skattene for de som har middels og lave inntekter, og øke skattene for de som har aller mest, slik at alle bidrar til fellesskapet. En av måtene vi gjør det på er at de aller rikeste må betale skatt på formuen de har. Det er verken urimelig eller skadelig for arbeidsplassene i dette landet.

Det er ikke formuesskatten som tar knekken på norske arbeidsplasser, og den har heller ikke bidratt til å skape flere arbeidsplasser.

Les også

Avsporing om formuesskatt

Den siste tiden har laksemilliardær Gustav Witzøe gått ut mot formueskatten og mener den bør fjernes. Men l oss se på grunnlaget for hans og andre laksemilliardærers formue. I en årrekke har fellesskapet latt Witzøe og andre oppdrettere bruke våre felles havområder, tilnærmet gratis, med store miljøkonsekvenser. Dette har gjort at de har kunne produsere enorme mengder laks, og tjent store penger.

Da er det bare rett og rimelig at fellesskapet får noe igjen. I åtte år har høyre-regjeringen brukt de store pengene på å senke formuesskatten. Hva har vi fått for den prioriteringen? Ingenting som vi kan måle.

La oss se på eksemplet Witzøe. Han advarer mot at han må tappe selskapet for å betale formuesskatt. Men i sommer bestemte styret i Salmar nettopp å «tappe» selskapet for 2,27 milliarder kroner i form av utbytte til aksjonærene. Over en milliard går til Witzøe selv, noe som dekker mer enn formueskatten på 270 millioner, som han selv opplyser til VG at er summen han skal betale.

Les også

Det er kvalmende at partier som SV og Ap i sin retorikk stigmatiserer og snakker ned norske lokale bedriftseiere

Jeg vet ikke med Høyre, men for meg fremstår ikke dette som en økonomisk krise. Det er heller ikke midler som går til «utvikling av bedriften for å trygge og skape arbeidsplasser» slik Høyre tilsynelatende tror skjer om milliardærene i dette landet får gjøre som de vil.

Norge har en lang og stolt tradisjon med felles eie og tilgang på naturressursene. For SV er lokalt eierskap og sysselsetting viktig, men vi må ikke la oss lure til å tro at det er kystsamfunnene og de ansatte som tjener på dagens eierskaps- og skattepolitikk.

På samme måte som inntektsskatten er personlig og ulik fra land til land, så er også formuesskatten det. Det virker som Høyre først og fremst har sympati for konsekvensene for de aller aller rikeste skattebetalerne, og ikke de som hver dag trofast betaler sin skatt av inntekten til staten.