Statsbudsjettet for 2021 er dessverre nok et bevis på at regjeringa er villige til å overse klimakunnskap og bryte sine egne valgløfter.

Det er knapt et år siden regjeringa trappet opp klimamålet for 2030, til 50 prosent utslippskutt det neste tiåret. De bekreftet denne forpliktelsen ovenfor FN senest i februar. Men statsbudsjettet som kom i går legger kun opp til ca. 20 prosent kutt i utslippene. Selv om flere enkeltting i budsjettet er bra, taler tallene for seg selv. Ambisiøse klimamål er lite verdt når tiltakene ikke matcher.

I statsbudsjettet skulle vi fått hurtigladere over hele landet. Vi skulle fått mer avgift på fossilbil, kjøtt og forbruk, og mindre avgifter på represjoner og kollektivtransport. Det skulle bli satt av penger til skikkelige klimatiltak i kommunene, ikke til å subsidiere oljeleting. Det er i statsbudsjettet vi gjør det enklest, billigst og best å velge miljøvennlig. Og det er der vi tilrettelegger for utvikling av framtidas grønne næringer.

Klimamålene er ikke som andre mål i politikken. Målene er basert på dyptgripende og varige endringer i atmosfæren og naturen vår. De er forpliktelser til å sikre selve livsgrunnlaget vårt. Klimatiltak er ikke noe man kan kompromisse på.

Forskjellen på god og dårlig klimapolitikk er hvorvidt man er villig til å ta de store grepene og om man kutter raskt nok. Regjeringa feiler på begge deler. Det er ikke lenger nok at utslippene går litt ned. De må halveres, og det iløpet av ti år. Regjeringa har i gjennomsnitt bare klart å kutte en prosent i året.

Vi trenger ikke flere utredninger eller planer, slik klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier. Regjeringa har allerede lagt fram både Klimakur 2030 og vedtatt en klimalov. Men de velger gang på gang å overse den kunnskapen og de verktøyene regjeringa allerede har. Vi vet mer enn nok om hva vi må gjøre og vi har langt på vei den nødvendige teknologien for å kutte nok utslipp.

Vi må legge pengene og innsatsen i å gjennomføre tiltak som har effekt nå. Forskning må komme i tillegg, ikke som en unnskyldning for å ikke kutte utslipp.

Vi må komme på banen på havvind, og bygge ut anlegg med den teknologien vi allerede har. Verden roper etter grønn skipsfart, og Trøndelag kan levere på etterspørselen. Næringslivet i regionen trenger forutsigbarhet gjennom tydelige miljøkrav og støtteordninger for de som driver bærekraftig. Trønderske bedrifter er klare for omstillinga, men forhindres av regjeringas grå politikk.

Trønderbanen må bli helelektrifisert, det må bygges dobbeltspor og det må sikres at det går langt flere avganger enn i dag. Vi trenger flere sovekupeer, så det blir et reelt alternativ å ta også lengre turer med tog. Regionen må knyttes sammen med tog, ikke motorveier og fly. Da er det helt håpløst at regjeringa vil bruke mer penger på å kjøpe flyruter, enn på togsatsinga.

Vi må verne matjorda, så bøndene kan fortsette å produsere bærekraftig mat på norske ressurser og sikre sysselsetting i distriktene. God matjord lagrer dessuten tonnevis med CO2!

MDG leverer politikk og alternative statsbudsjett som faktisk oppfyller Norges klimaforpliktelser. Det er ikke mangel på muligheter, men vilje, som stopper regjeringa fra å lykkes i klimapolitikken.

Pengene til gode, effektive klimatiltak er der. Problemet er grå partier som bruker pengene på å øke utslipp, heller enn å kutte dem.

Det er så mange som bryr seg om klima, miljø, natur og at andre mennesker skal få leve gode liv. De dropper kjøtt, resirkulerer, tar tog istedenfor fly når de kan, kjøper brukt og sykler til skolen. Folk er allerede med på den grønne bølgen - nå trenger vi et klimavalg neste år så den nasjonale pengebruken reflekterer det.