Hver onsdag, helt siden påske, har min gode kollega Oda Okkenhaug i Trønderdebatt eller jeg sittet i kantina på Levanger videregående skole. Det er ikke rart elevene har sett rart på oss. Hva gjør de gamlingene her? Hvem er de?


Formålet har ganske enkelt vært å gradvis bli kjent med et knippe elever, for å kunne forstå, og formidle, hvordan verden – og politikken – fortoner seg for en sytten-attenåring fra Levanger, og la det være utgangspunktet for vår hovedsatsing i årets valgkamp: Å rett og slett bruke like mye tid og arbeid på helt vanlige ungdommer, som vi nok ellers ville brukt på toppkandidater og politikere.

To av ungdommene vi ble kjent med, er Andrea Aspås (18) og Eline Marie Håpnes (17). De to mener de «rakk å vokse opp akkurat i tide». Men i tide for hva?

I første del av podkastserien «Det er mer en sånn plikt» fra Trønderdebatt og Trønder-Avisa forteller Andrea og Eline om pandemien, om det å skulle velge skolegang, om sitt forhold til ungdommene som kommer etter dem – og til norsk politikk.