Annus horribilis er et latinsk uttrykk som betyr «et fryktelig år». Uttrykket ble særlig kjent etter at dronning Elizabeth brukte uttrykket for å beskrive året 1992 – et år med skilsmisser, skandaler og brann i kongehuset.

Nå, tretti år senere, startet 2022 med en ny og forhåpentlig siste runde med korona-nedstengning. Det fortsatte med Russlands invasjonskrig, der energipriser har blitt brukt som et aktivt våpen i krigføringen, noe som selvsagt rammer oss alle midt i lommeboka. Vi har opplevd økte matvarepriser, drivstoffpriser, nye flyktningestrømmer, kraftkrise, renteøkninger og kamp mot inflasjon. Det er ikke ende på alle de dårlige nyhetene som kommer mot oss i media. På toppen av alt, så døde evigvarende dronning Elisabeth fra oss dette året.

Likevel. «Klag ikke under stjernene over mangel på lyse punkter i ditt liv» sa Henrik Wergeland. For om vi retter blikket oppover ser vi lyspunkter. Vi går inn i et nytt år med 38.000 nye arbeidsplasser i Norge. Arbeidsledighet er nå helt nede på 1,6 prosent og færre er nå utenfor arbeidslivet med uførhet. Norge øker eksportandelen med utlandet, også for varer som ikke er olje, gass og strøm. Det er bra.

Trange tider gjør at vi som er folkevalgte må passe ekstra nøye på pengebruken over statsbudsjettet. Vi må prioritere, som det heter. Som medlem av Stortingets transportkomite er det mye oppmerksomhet på de byggeprosjektene som ikke får en spade i jorden i 2023, men må vente litt. Likevel er det god steam på kjelen, det er høy aktivitet i anleggsbransjen på byggeprosjekter som allerede er igangsatt. Til neste år er samferdselsbudsjettet faktisk 1,6 milliarder større enn i år.

Russlands angrepskrig mot Ukraina er en kriminell ugjerning. Ukrainernes heltemodige forsvar av landet sitt er et lyspunkt i vår mørke tid. At Norge skal bidra med medisinsk hjelp, våpen og husly for sivile på flukt er heldigvis en selvfølge for de fleste av oss.

Hvis det er én ting har denne krigen lært oss, så er det hvor viktig kompetanse er. Fagmiljøer som har kunnskap om vegbygging, bruer, tunneler, jernbane og annen infrastruktur er gull verdt for en nasjon. Den kompetansen må vi hegne om. Vi som er politikere må sette større pris på disse fagmiljøene og slutte med oppsplittingen.

Når alt kommer til alt er det fagkunnskapen som er vår største verdi. Derfor er det viktig at de over hundre tusen ansatte i transportnæringen har trygge og gode arbeidsplasser å gå til.

Vi har lenge kunnet konstatere at mange som jobber i samferdselssektoren opplever press på lønns- og arbeidsvilkår, enten det gjelder yrkessjåfører på norske veger, norske sjøfolk, ansatte i luftfarten, eller bygningsarbeidere. Dette skaper dårlig sikkerhet og fører til tilstander i arbeidslivet vi ikke ønsker i Norge. Arbeidet mot sosial dumping og dårlige lønns- og arbeidsforhold i transportsektoren må intensiveres.

Derfor har Støre-regjeringen nylig lansert en handlingsplan for å stanse useriøse i transportbransjen. Planen har 39 tiltak som spenner over alt fra transport med varebiler og lette lastebiler, overtredelsesgebyr for brudd på yrkestransportlovgivningen, krav om fagkompetanse og løyvegaranti for drosjeløyvehavere, krav om godkjent taksameter, samordnede kabotasje- og kjøre- og hviletidskontroller med kontrollmyndighetene i andre EØS-land, etablere et transportregister for internasjonale transportoppdrag - og mere til. Målet er å sikre trygge, faste jobber innen samferdsel.

Nye regler for lastebiltransporten gjør det vanskeligere å drive useriøse transportselskaper med sjåfører på luselønn. Til neste år styrkes også kontrollvirksomheten langs norske veger. Vi må sørge for at færre lastebiler slipper inn på våre vinterveger uten skikkelige dekk og vinterutrustning, med dårlige bremser eller usikret last. Dette er de seriøse, norske bedriftene er glade for.

Annus mirabilis er et annet utrykk fra latin, og er det motsatte av annus horribilis. Det betyr «et vidunderlig år». La oss håpe det blir merkelappen på 2023.

Skal vi få til det, må vi hjelpe Ukraina, kutte utslipp, få kontroll på kraftsituasjonen, og redusere forskjellene mellom folk. Vi må stille opp for hverandre, og bygge dette landet og vår trygghet sammen. I Norge skal vi ha alle muligheter til å få det til. Vi er tross noen av de mest priviligerte i hele verden om vi bare kan si mere oss og vi og mindre de andre.