Regjeringen har funnet penger til å styrke kriminalomsorgen med 45 millioner i det reviderte nasjonalbudsjettet. Det er ekstra gledelig at 15 millioner av disse går til å bedre kvinners soningsforhold. Etter mange år med nedprioritering, er det viktig at vi nå virkelig engasjerer oss i kvinner soningsforhold.

Da jeg ble stortingsrepresentant og Arbeiderpartiets talsperson for kriminalomsorgen høsten 2021, var noe av det første jeg møtte på, folks skryt av måten mitt parti styrket kriminalomsorgen sist vi satt i regjering og Knut Storberget var justisminister. Jeg fikk også høre hvor mye som ble revet ned de åtte årene Erna Solberg styrte landet. ABE-reformen og soningsplasser i Nederland bidro verken til styrking av førstelinja eller tilbakeføring av de innsatte.

Ap/Sp-regjeringen har styrket kriminalomsorgen med 145 friske millioner kroner i 2022 og 2023, og vi tilførte ytterligere 100 millioner kroner i nysalderingen i desember 2022. Kuttene Høyre/Frp/KrF/Venstre-regjeringene holdt på med, er over.

Men – vi er i en krevende tid. Selv om vi har startet veien mot å gjenoppbygge kriminalomsorgen er situasjonen ganske krevende: Krigen i Ukraina, flere kriser og dyrtid inntreffer samtidig. Vi lovet grep, derfor bygger vi stein for stein.

I en vanskelig tid og i et veldig trangt budsjett har vi prioritert i revidert nasjonalbudsjett 45 millioner kroner ekstra til kriminalomsorgen og av dette 15 millioner øremerka til kvinnesoninga. I tillegg til at vi kompenserer for økt pris- og lønnsvekst med 55 millioner kroner. Vi må fortsette å styrke. Skal kriminalomsorgen begynne arbeidet med å nå målet om lovlig og forsvarlig drift, samt nå målene fra tilsynsorganene, må vi fortsette oppbyggingen.

Kriminalomsorgen handler om mye. For Arbeiderpartiet handler det om arbeidsplasser, kompetanse, infrastrukturer, den stadige krysningen mellom helse- og justisfeltet, men det aller viktigste kriminalomsorgen handler om er menneskene. Menneskene som skal tilbakeføres til samfunnet, menneskene som skal sikre at tilbakeføringen skjer og menneskene i samfunnet som skal opprettholde tilbakeføringen.

Ap/Sp-regjeringen skal gjenreise tilliten og igjen sørge for at vi har en verdig kriminalomsorg som skaper morgendagens naboer.