Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til fylkesmannen

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen i Trøndelag har behandlet frøyværingene dårlig i vindkraftsaken, skriver Hans Anton Grønskag, leder i Nei til vindkraftverk på Frøya og styremedlem i Motvind Norge

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå er det på tide at Fylkesmannsembetet retter blikket mot det som har skjedd det siste året, og tar ansvar for kommunens innbyggere, ikke bare sine venner blant investorene i vindkraft.

Det fatale i denne saken har Fylkesmann Frank Jenssen ansvar for.

Etter at kommunestyret hadde snudd i saken om vindkraftutbygging på Frøya, og benyttet seg av sin rett til å ikke forlenge dispensasjon (tre år) fra LNF-område, overprøvde Fylkesmannen et lovlig fatta vedtak i kommunen.

På dette tidspunktet var det avholdt en folkeavstemning som ga nærmere 80% -nei-stemmer, hovedsakelig på grunn av store endringer i planene, som blant annet tilsa 180 meter høye konstruksjoner!

Dette er oppsiktsvekkende, all den tid regjeringa hadde bedyra at myndighet skulle ligge til kommunene. Advokater anførte også at Fylkesmannen handla mot loven ved en slik handling.

Hva var så Fylkesmannens begrunnelse?

  • Jo, Fylkesmannen påsto at stansvedtaket var ugyldig,
  • og, det groveste overtrampet ble fattet i følgende uttalelse:
  • det var «størst sannsynlighet for at TrønderEnergi ble forhindret fra å sette i gang arbeidene», jf brevets punkt 6.2.6

Dette ble utslagsgivende for videre behandling i Kommunal- og moderniserings-departementet. Dermed hadde både Frank Jenssen og Monica Mæland plassert ansvaret: De fæle frøyværingene skulle skremmes på plass, og alle andre som tenkte på noe liknende skulle advares! To advokatkontor (Sands og Elden) la fram bevis for at ingen hindret utbygging, og at TE/SWM tok det helt med ro. De hevdet på sin side at en «dispensasjon ikke kunne gå ut 7. april», selv etter at lovavdelinga i departementet sa det motsatte.

Ingen uke er mer dokumentert enn uka mellom 1. april og 7. april 2019! Firmaet Frøya Film og Video AS filmet alt, minutt for minutt hele uka igjennom! Folk brukte sin rett til å vise sivil ulydighet, men ingen hindret arbeidet. Tvert imot: Man holdt god avstand til politi og anleggsfolk! I tillegg er det ført logg for hele uka. Ingen ting av dette ble sett på av «vår egen» fylkesmann, eller KMD. De «antok» at frøyværingene hadde forhindret arbeidet!

Fylkesmannsembetet i Trøndelag har sluppet alt for lett i denne saken. For det første er det snakk om vindkraftverk i et område, som Miljødirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren hadde advart mot bygging i – ikke én gang, men i 2005, 2012 og 2018!

De som demonstrerer på Frøya tar det ansvaret for naturmangfoldlov og Plan- og bygningslov som Fylkesmannen burde ha tatt. Men de straffes, og de har vært straffet i over ett år, og fylkesmannen tier og samtykker. Selv om metodene er groteske:

Folk forfølges av politi på grunn av påståtte ulovligheter. Biler og hjem blir endevendt. Anklager hagler. Folk fotfølges langt utenfor konsesjonsområdet. Frøya har blitt en politistat, men kun på denne ene saken: Beskyttelse av TE/SWM.

Dette går på helsa løs, på bolyst, - og på trivsel, Fylkesmann! - og vår tillit til ditt forvaltningsledd er fullstendig borte. Er det noe som bekymrer deg at en av fylkets mest produktive kommuner - blir overkjørt på en slik måte? Er private, utenlandske investorers «rett» viktigere?

Vi forlanger at Fylkesmannen vender blikket mot det som skjer her ute på Frøya – og at han tar tak i det han selv har fått i stand! Nå er det ille!

Kommentarer til denne saken