Gjør min alder mitt politiske arbeid mindre interessant for disse avisene?

Jeg er nå inne i min åttende periode som kommunestyremedlem i Grong, hvorav mange av disse også i formannskap. 1 periode som varaordfører. Som politikere er vi avhengige av at innbyggerne får vite hva vi utøver av politikk, i f.eks kommunestyremøter. Der har lokalavisene en viktig rolle. Det er ikke nok å referere ulike ordførere sin holdning, det gir ikke et fullstendig bilde av den politiske debatten i kommunene.

Jeg har alltid vært på som politiker. Det kan protokollene fra kommunestyre og formannskap i Grong gjennom snart 32 år bevise. Tidligere har jeg oppfattet at mitt og Grong SVs arbeid var interessant for avisene. Denne interessen ser ut til å ha forsvunnet, særlig i inneværende periode. Dette til tross for at vårt arbeid i lokalpolitikken fortsatt er på. Jeg kan nevne to saker (av flere) i 2020 som burde hatt interesse for lokalavisene. Den ene var en interpellasjon til ordfører om å iverksette en evaluering om nettbrettets betydning i undervisningen i Grong-skolene, for å se om målsettingen med dette nye læremiddelet var oppnådd. Dette ble avvist av ordfører Grande. Den saken, og da særlig avvisningen, forsøkte jeg å få oppslag på i begge aviser, men det var visstnok ikke interessant.

Den andre saken var SVs forslag om en uttalelse fra Grong kommunestyre om EUs forslag om å klassifisere vannkraft som ikke bærekraftig energikilde.

Denne ble av ordfører Grande avvist som en politisk uttalelse, men skulle gå gjennom noen fagråd som kommunen er medlem i. Denne debatten hadde også hatt interesse for avisleserne, men kom heller i på trykk tross iherdige forsøk fra undertegnede.

Hva er mitt mål med dette brevet? Det er å sette lys på de nevnte aviser sin mangel på å informere sine lesere om de politiske debattene som foregår rundt om i kommunene. Dette vil kunne høyne den politiske interessen hos leserne, noe som igjen vil kunne øke deltagelsen i valg. Dette er viktig for å bevare demokratiet, men også for å bekjempe den politiske passiviteten vi idag ser i befolkningen.

Dette er ikke ment som sauter fra en eldre politiker, men et ærlig engasjement for å bedre NA og TA sin dekning av politiske debatter i kommunene.