10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Den gir en god anledning til å stoppe opp og tenke over hvor langt vi har kommet – og hvor vi er på vei.

Psykisk helse er noe vi alle har, og noe vi alle bør ta vare på. Selv om det ikke alltid er like lett. I løpet av livet opplever omtrent halvparten av befolkningen en psykisk lidelse. Vanligst er angst og depresjon.

Vi har blitt stadig flinkere til å sette psykisk helse på dagsorden. Økt oppmerksomhet rundt dette viktige temaet har gjort det lettere å snakke om for mange. Verdensdagen er med på å gjøre oss mer bevissthet på utfordringer knyttet til psykisk helse.

Fortsatt vanskelig å snakke om

Selv om vi har kommet langt, betyr det ikke at vi er i mål. Fremdeles er det mange som sliter med å åpne opp, og synes det er tabu å fortelle om psykiske utfordringer.

Slik er det også, om ikke i enda sterkere grad, når det gjelder alkohol og psykisk helse. Alkohol og psykisk helse henger ofte tett sammen. Når ting er vanskelig, velger flere å bruke alkohol for å løse problemene på kort sikt. Slik «selvmedisinering» forverrer imidlertid problemene på litt lengre sikt. Og for dem som drikker mye, kan nye psykiske utfordringer oppstå. Mange er heller ikke klar over at alkoholisme faktisk klassifiseres som en psykisk lidelse.

Én av tre er bekymret for en venn

En fersk undersøkelse Ipsos har gjennomført på vegne av Av-og-til viser at én av tre i Steinkjer har vært bekymret for en venns alkoholbruk. Det er alvorlig. Og det er nok en påminner om at vi må snakke mer om psykisk helse og alkohol.

Tabuet knyttet til å snakke om psykisk helse minner om tabuet om å snakke om utfordringer med alkohol. Det kan være veldig vanskelig å fortelle noen andre at man har utfordringer med alkohol. For alkohol er noe man skal håndtere – det er en privatsak.

Slik bør det ikke være. For i likhet med utfordringer med psykisk helse, er alkoholutfordringer noe som løses best med åpenhet og i møte med andre.

Markering av Verdensdagen i Steinkjer

Steinkjer har flere enn landet ellers som sliter med psykisk helse, noe det må holdes fokus på. Torsdag 7. oktober markerer vi Verdensdagen for psykisk helse med en turmarsj fra Steinkjer torg. Etter turmarsjen blir det musikk, underholdning, kaffe, vaffel og et foredrag av Tore Petterson «Det er en gave å være annerledes!» på rådhuset. Det er Steinkjer kommune v/Frisklivssentralen og Rus- og psykisk helsetjeneste, Steinkjer turmarsforening og FFO Trøndelag som inviterer til dette gratisarrangementet.

Dersom du er bekymret for noen som står deg nær, oppfordrer vi deg til å bruke anledningen på verdensdagen. Strekk ut en hånd og spør hvordan vedkommende har det. Og dersom du selv står midt i mørke dager, vil vi oppfordre seg til å prøve å åpne opp om utfordringene du står i, selv om det er både vondt og krevende.

Slik kan vi komme et steg nærmere et åpnere og mer inkluderende samfunn. Gratulerer med Verdensdagen.