Gå til sidens hovedinnhold

Åpning av Staup og Breidablikktunet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Anita Ravlo Sand (SP) skriver i et svarinnlegg til meg at et vesentlig bidrag for å få åpnet de stengte plassene ved Staup helsehus og de nye omsorgsleilighetene ved Breidablikktunet, er økte nasjonale overføringer. Historikken rundt denne omleggingen er at Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti i 2014 bestemte at det skulle gjennomføres en omlegging av pleie- og omsorgssektoren i Levanger kommune. Da ble tradisjonelle sykehjemsplasser lagt ned og erstattet med heldøgns omsorgsboliger.

I etterkant av disse omstillingene har Levanger kommune hatt både strukturelle og økonomiske problemer knyttet til helsesektoren, og kommunen har gjennomført bemanningsreduksjoner, nedleggelse av bofellesskap og nedstenging av sengeplasser ved kommunens nyeste institusjon – Staup helsehus. Videre står 11 nye omsorgsleiligheter tomme på Breidablikktunet, og denne uken ble det kjent at kommunen styrer mot et merforbruk på 52 millioner kroner i 2020.

Antallet institusjonsplasser (og resten av det kommunale tjenestetilbudet) bestemmes av de lokale folkevalgte gjennom vedtak i kommunestyret. I Levanger kostet en institusjonsplass 9538 kroner per døgn i 2019. Dette er tre ganger så høy kostnad per plass sett opp mot nabokommunene Steinkjer, Verdal og Stjørdal. At ordføreren i et svarinnlegg til undertegnende skylder på manglende nasjonale overføringer for å kunne åpne plasser på Staup og Breidablikktunet, fremstår både som defensivt og med en viss grad av forakt for vedtak som Senterpartiet aktivt har støttet.

Kommentarer til denne saken