Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiet får vår støtte – nå trenger vi trygg styring av landet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For å være helt ærlig har vi som representerer deler av fagbevegelsen i deler av privat næringsliv, langt fra vært enige i alle saker som Arbeiderpartiet har forfektet i valgkampen. Men, dersom vi løfter oss over «enkeltsakene», som dessverre i alt for stor grad preger både den generelle samfunnsdebatten og valgkampen, er det for oss viktig å poengtere at selve verdigrunnlaget for politikken Ap representer, står seg godt.

Vi anser Arbeiderpartiet som det eneste og klart beste alternativet mot den borgerlige regjering, som har styrt landet de siste åtte årene. Arbeiderpartiet har gjennom historien vist at de kan håndtere ansvarlig styring, samtidig som de – historisk – har evnet å levere på gjennomføring av fellesskapsløsningene i politikken. Vi er imidlertid meget bekymret for at partiet helt ytterst på venstresiden, uten en helhetlig økonomisk politikk, samt «énsakspartiet» kan få alt for stor innflytelse på en ny regjeringsplattform. Derfor mener vi at det nå er viktig med et sterkt Arbeiderparti som kan ta kontroll og styring. Et godt alternativ til ny flertallsregjering, vil være en mindretallsregjering med Ap alene.

Heldigvis ser vi at Ap med sitt helhetlige program, har lagt seg på en klar linje for å hjelpe de som «sitter nederst ved bordet». Dette kommer godt til syne da de er garantister for en reversering av den sittende regjerings svært så usosiale avgjørelser. Vi som er nært vanlige folk, ønsker med denne kronikken å utfordre Ap, om at også de som «ikke har fått plass ved bordet» - de som «ikke har kommet seg til bordet» på grunn av sosial svært lav status – må ivaretas bedre framover. Dette er mennesker som ikke er i reell posisjon til å få en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Det er her vi mener at ideologien og verdiene virkelig må komme frem, og utgjøre forskjellen mellom borgerlig poltikk og den sosialdemokratiske orden. Det beste eksemplet vi finner i denne sammenhengen, er tannhelse. Vi mener tiden er overmoden for en tannhelsereform i Norge.

Dårlig tannhelse er et stort problem for folk med dårlig råd. Det er mye skam knyttet til dårlig tannhelse. Det er viktig, og på høy tid at tannhelse nå får inngå i det offentlige helsetilbudet. LO- kongressen 2017, stadfestet følgende: Arbeide for at alle helsetjenester, herunder tannhelsetjenester, skal være gratis, eller kun med små egenandeler. Det er en viktig verdi i det norske samfunnet at alle, uavhengig av økonomi eller klassebakgrunn, har tilgang til de samme tjenestene og institusjonene. Dette styrker tilliten og solidariteten i befolkningen, og virker omfordelende mellom de som har mye til de som har lite. Vi har en klar forventning om at en regjering styrt av Ap evner å få på plass en tannhelsereform. Det er gjennom slike tiltak man viser de sanne verdiene og ivaretar den gode ideologien, som sosialdemokratiet er tuftet på.

Noen vil nå kunne være så frekke å argumentere med at det er andre partier som har vist seg mer opptatt av tannhelsen enn Ap, og at man heller bør stemme på dem. Det er derfor, for oss, avgjørende å understreke: Ansvarlighet. Ansvarlig politikk er å ha et bærekraftig privat næringsliv med gode rammebetingelser (som for eksempel handelsavtaler). Dette gir staten en trygg og forutsigbar inntekt. Først da er det mulighet til å levere på felles velferdstjenester. Man kan ikke bygge ned industri og inntektsgivende næringer (som Rødt og MDG vil), samtidig som man skal øke statens utgifter! Her utgjør Ap både helheten, ansvarligheten og gjennomføringskrafta.

Det er god næringspolitikk, med en rettferdig skattepolitikk som legger grunnlaget for velferden. Arbeiderpartiet får vår støtte. Nå trenger vi trygghet, rettferdighet og solid styring av landet vårt.

Bruk stemmeretten ved årets valg.

Kommentarer til denne saken