Arbeiderpartiet tar dette på alvor og foreslår god og viktig politikk for å møte utfordringene. De store oppgavene løser vi sammen, har vi i Arbeiderpartiet stor tro på.

Forebygging av psykiske plager og rusproblemer begynner med et samfunn der alle blir sett og får delta på egne premisser, en skole med nok lærere til å følge opp den enkelte. Et arbeidsmarked som også arbeider for unge som ikke vil ta en lang utdanning, en sterk frivillighet, og idrettsglede for alle.

For mennesker med psykiske helseplager er det helt avgjørende å få hjelp der de er, om det er i barnehagen, på skolen, på sykehjemmet, på arbeidsplassen, på dagsenteret,

  • Arbeiderpartiet vil ha et varig og kraftfullt løft langs hele spekteret av tilbud innen psykisk helse
  • Du skal ikke trenge en diagnose for å få hjelp, ja takk til flere lavterskeltilbud over hele landet!
  • Vi skal samtidig øke kapasiteten og kvaliteten i det psykiske helsevernet slik at de sykeste pasientene får rask og god hjelp!

Koronapandemien kan ha økt presset på den psykiske folkehelsen, men utfordringene var økende også før pandemien. Arbeiderpartiet vil ha et varig og kraftfullt løft/opptrapping langs hele spekteret av tilbud innen psykisk helse – fra tidlig forebygging til spesialisert behandling.

Det må bli lettere å få hjelp, både med og uten en diagnose. Å lykkes med dette vil gjøre en enorm forskjell for enkeltmennesker, pårørende og hele vår felles fremtid. Samtidig vet vi at et fellesskap og en velferdsstat som lykkes med å inkludere flest mulig i utdanning og arbeid er grunnleggende for god psykisk helse i befolkningen

  • Det er en politisk prioritering å ta tak i unge som står utenfor arbeidslivet og sørge for at de også får bidra med det de har.
  • Det er en politisk prioritering å regulere boligmarkedet, sånn at alle kan ha et ordentlig sted å bo.
  • Det er en politisk prioritering å sørge for at alle har noe å gå til, og ei lønn å leve av.

Det å ikke føle at du er en del av fellesskapet har stor innvirkning på psykisk helse. Det at vi viser at vi alminneliggjør og satser på den psykiske helsa, bidrar til et sterkere fellesskap. Men ikke minst er det viktig at vi opplever et samfunn der vi bryr oss.