Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiet vil stoppe farlig deltidsarbeid

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiet går til valg på et krafttak mot ufrivillig deltid. Vi vet at høy bruk av deltidsstillinger har vært et sentralt hinder for kvalitet i eldreomsorgen, og ikke minst en trussel mot et forutsigbart og trygt liv for ansatte i norsk helsevesen.

For en ansatt med heltidsstilling betyr det forutsigbarhet i form av å vite når en skal jobbe og når en har fri, opparbeide seg kompetanse og å kunne få lån i banken til å kjøpe egen bolig. På den måten gir hele og faste stillinger frihet til den enkelte – og for oss er det en viktig likestillingskamp, fordi dette for det meste rammer kvinner.

Under pandemien har vi erfart at deltidsproblematikken har fått nye negative sider ved seg. Deltidskulturen, som rammer to av tre ansatte innen helse og omsorg i norske kommuner, er en alvorlig trussel mot smittevernet på våre sykehjem.

Forskere ved Høyskolen på Vestlandet har undersøkt i hvilken grad norske kommuner var forberedt på en pandemi. En av de mest fremtredende funnene deres var betydningen heltids- og deltidsstillinger har hatt for å begrense smitten på norske sykehjem. Kommuner med mest bruk av deltid har vist seg å være særlig sårbare gjennom denne pandemien.

Trondheim kommune bestemte seg tidlig for en strategi hvor alle ansatte bare kan jobbe på ett sykehjem under pandemien. På den måten har man sikret godt smittevern for ansatte og beboere, slik at smitte ikke spres på flere sykehjem. Vi bevilget 5 millioner kroner til å øke heltidsandelen under pandemien, som har resultert i at kommunen har hatt veldig få tilfeller av smitteutbrudd på våre sykehjem gjennom hele koronapandemien. Vi er stolte av at vi har klart å beskytte våre eldste, pandemiens mest utsatte gruppe.

Det er imidlertid en erkjennelse at deltidsproblematikken har vært en vanskelig politisk nøtt i norske kommuner. Ufrivillig deltid er skadelig både for den enkelte og for samfunnet. Ansatte på våre sykehjem har hatt en heltemodig innsats under pandemien og tatt smittevern på sine skuldre. Nå skylder vi pandemiens helter at samfunnet stiller opp for dem.

Foruten om styrket kommuneøkonomi og en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen, vil Arbeiderpartiet endre lovverket og snu bevisbyrden, slik at det er arbeidsgiver som må dokumentere hvorfor det er behov for deltid, ikke som i dag hvor det er arbeidstaker som må dokumentere krav på økt stilling.

Nå trenger vi en regjering som kan spille på lag med norske kommuner for å sikre flere hele og faste stillinger i helse, omsorg og pleie. Å lykkes med en heltidskultur handler om samfunnets bærekraft, og ingenting er så viktig som vår offentlige felles helsetjeneste i tiden fremover.

Kommentarer til denne saken