Nå snakker jeg for meg selv, som bruker av denne strekningen daglig (Røra - Flatåsen), og vil påstå Jon Gunnes ikke helt forstår hva dette vil innebære. Strekningen er i dag ulykkesbelastet og lite effektiv. Ved ulykker oppstår det lengre køer, da det ikke er mulig for omkjøring. Utrykningskjøretøy har problemer med å komme frem. Det kan ikke løses enkelt der hvor veien ligger i dag, uavhengig av hvor mange flinke ingeniører Gunnes mener han har på saken. - De vil nok også se at 4-felt er den beste løsningen. Nye Veier består av dyktige folk, som har gode gjennomtenkte løsninger.

Tog, sier Gunnes, det bør folk ta. Det er en god tanke, om du tar turen som en tur og ikke trenger å komme velberget og i tide til jobb eller hjem til familien. For mitt vedkommende vil arbeidsdagen bli ca 2,5 timer lengre om jeg skulle tatt toget til og fra jobb. Dette kan ikke løses uten å bygge dobbeltspor og sette inn hurtiggående togsett Steinkjer - Trondheim. Det vil jeg anta har en så stor kostnad og vil være så tidkrevende at dette ikke vil skje i vår levetid. Med dagens togspor vil det ikke være mulig å øke kapasiteten nevneverdig. De avgangene som går i dag, er i rushtrafikken godt fulle.

Jeg tror kanskje Gunnes og andre som deler hans synspunkt kanskje bør oppleve det samme som oss som bruker denne strekningen ofte, det å kjøre i rushtiden her er ofte meget spennende og anbefales om du har litt lite action i hverdagen.

Nei, Jon Gunnes. - Jeg tror du må komme det ut av kontoret i storbyen og se litt på hvordan vi andre har det.

Som pendler, far og samboer håper jeg politikerne tar til fornuft og moderniserer denne strekningen for fremtiden slik at vi som brukere kan komme oss trygt og effektivt til og fra hjemmet, det haster nå!