Gå til sidens hovedinnhold

Arbeidsledigheten kan ikke få bite seg fast

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Arbeidsledighet er som sement, når den er våt er det lett å flytte på den, men får den stivne og bite seg fast blir den vanskelig å flytte på» brukte tidligere LO-leder Hans Christian Gabrielsen å si. Her kommer en advarsel og tre anbefalinger til offentlig sektor for å motvirke arbeidsledighet i bygg og anlegg under pandemien.

Vi i Entreprenørforeninga bygg og anlegg (EBA) er bransjeforeningen for entreprenørene i Norges største fastlandsnæring i privat sektor. Mer enn 250 000 mennesker står i aktivt arbeid i næringen vår. Det gjør oss til den største distriktsnæringen i landet og i Trøndelag. I fylket vårt står 21 000 mennesker opp hver dag for å jobbe på en bygg- eller anleggsplass. Vi bygger husene folk bor i, sykehjemmene som gir våre eldre trygghet og veiene vi velger til og fra jobb. Alene sørget bedriftene innen bygg og anlegg i Trøndelag for at mer enn 1200 lærlinger i 2020 var på veg mot et fag- eller svennebrev, det er hver fjerde lærling i fylket vårt.

Nå har vi levd ett år med global pandemi. Millioner av mennesker har død, enda flere har kjent pandemien på kroppen og mange har mistet jobben eller har vært og er permitterte. Mange har lidd, men skadene har blitt avdempet med en aktiv motkonjunkturpolitikk – tiltak som raskt settes i gang når det er krise og som raskt kan endres på veg ut av krisen.

Vi har satt opp en bekymret mine

For vår nærings del og for de ansattes del har vi likevel satt opp en bekymret mine. Det er ikke krise, ordrene og oppdragene var mange da pandemien kom, men de har blitt betydelig færre nå enn de var for ett år siden. Trøndelag fylkeskommune og mange kommuner i Trøndelag tok raskt grep og fremskyndet oppdrag da pandemien inntraff. Det er 21 000 mennesker i Trøndelag svært glade for. Fremskyndelsen av oppdrag sikret forutsigbarhet i hverdagen og skapte trygghet for mange mennesker. Det var viktig, fordi det er ikke mange som bygger hotell eller næringslokaler under en pandemi, det har vært et betydelig fall i aktiviteten siden mars i fjor. Denne delen av markedet har ikke tatt seg opp igjen, ordrereservene krymper og stadig flere å klør seg i hode og er bekymret for hvordan det skal gå opp fremover.

Bygg og anlegg er en svært arbeidsintensiv næring. Investeringer blir fort omsatt i mange arbeidsplasser. Som et eksempel vil en investert milliard i et bygg eller anleggsprosjekt generere mer enn 400 arbeidsplasser hvis kontrakten går til en norsk entreprenør. Aktivitet i bygg og anlegg gir store ringvirkninger i andre næringer, bare i Trøndelag utgjør innkjøpene fra vår næring flere titalls milliarder. Det er innkjøp av nye maskiner, materialer fra trelast, betong, glass, isolasjon, vinduer og dører og innkjøp av spesialister.

Det er viktig å si at entreprenørene i næringen ikke ber om støtte. Koronamidler og motkonjunktur skal brukes til å realisere prosjekter som uansett er viktige, nødvendige og lønnsomme for kommunene og fylket. I skrivende stund balanserer næringen hårfint mellom nok oppdrag og lediggang for våre ansatte. Næringen er veldig sensitive for raske endringer og store omveltninger. Vi ber derfor om at offentlige aktører nå bidrar til å sikre næringa tempo, volum og fremdrift. Helt konkret betyr det:

  1. Kommuner og fylket må vise entreprenørene kortene de spiller med og avholde markedskonferanser i forkant av hvert enkelt prosjekt av størrelse. Da kan det offentlige få innspill fra bransjen tidlig i planleggingsfasen på hvilken konkurranseform og hvilken gjennomføringsmodell som er mest hensiktsmessig og som kan kutte byggetiden.
  2. Rekkefølgebestemmelser som ikke er kontraktsfestet, koster penger og skaper unødvendig risiko! Det er viktig å sikre at leveransen samsvarer med behovet. Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier må være forutsigbare og presentert for leverandørene på forhånd. Da blir offentlige prosjekter billigere – ikke dyrere.
  3. Still strenge krav til seriøsitet, miljø og klima. Entreprenørene i Trøndelag har bygd noen av de fremste klimabyggene i landet, vi har blant de beste fagarbeiderne, i tillegg til en sterk forankring i lokalsamfunnet.

For å si det på trøndersk – vi må ha fler oppdrag, det må skje fortar og kommunan må gjør det raskar. Næringen balanserer hårfint i disse dager. Det er viktig å sikre fremtiden til lærlingene våre og motvirke at arbeidsledigheten biter seg fast.

Kommentarer til denne saken