Det er ofte at vi snakker forbi hverandre, men vi har da stort sett en felles forståelse av hva vanlige norske ord betyr. Det trodde jeg i alle fall. Helt til de som ønsker å rasere hver bidige del av landet vårt - som noen av disse politikere sier de er så glade i - nå ønsker å endre statusen på varige vernede vassdrag.

De fleste av oss er enige om at varig vern er ensbetydende med at et område med status varig vern har et vern for nå og for fremtiden. Det er ikke kortvarig vern. Noen vrir på dette og forstår ikke. Her skal det bygges ut rike naturområder for å få enda mere energi.

Argumentet er «ren energi», men bakenfor ligger alltid ønsket om profitt. Profitt på bekostning av naturopplevelser for de fleste av oss, på bekostning av et svært sjeldent dyre- og planteliv som befinner seg i og ved fossespruten, på bekostning av rødlistede arter. Til og med Verdalsvassdraget som er fri for store utbygginger skal man kaste seg over, for ikke å snakke om Forra-området. Et naturreservat med internasjonal vernestatus!

På tross av dette, vil jeg samtidig takke dere utbyggingskåte naturhatere fordi dere har satt i gang en større oppvåkning og et større engasjement for naturen. En bredere samling og forbrødring av norske naturelskere er det lenge siden man har sett.

Unge og gamle miljøvernere med ulikt syn på vindmøller, rovdyr og så videre og fra ulike organisasjoner er nå forent i en samlet front for natur og mot utbyggere. Takk til politikere og deres bakmenn for at jeg igjen får se kampgløden og engasjementet i mine miljøsøstre og naturbrødres hjerter. Vi vant sist og vi vinner igjen.