Levanger Mållag har klaga inn vedtak om namnsetting av tunnelen på ny E-6 ved Åsen Sentrum. Vedtaket sier Åsentunnnelen, mens Levanger Mållag vil ha Åstunnelen og viser til ord som åsbygg, Åsfjellet, og at ord som Åsentunet, Åsenhallen og Åsenfjorden er i strid med lokal namneskikk.

Dialektene er i stadig endring og blir stadig påvirka av andre dialekter og språk. Sammensatte ord som åsbygg og Åsfjellet er laga i ei anna tid enn i dag. For dagens åsbygger er det naturlig å bruke Åsen som prefiks i sammensatte ord. I språket i Levanger kommune kan en nå høre Åsenfjellet av samme grunn sjøl om åsbyggene bruker Åsfjellet.

Til slutt er det rett å ta med at tradisjon, som en dialekt, kommer av gresk tradere, gi videre, samme ord som ligger til grunn for trade, handel. Slik blir Levanger Mållag museumsvoktere og ikke med i utviklinga av språket i dag.