Svar på debattinnlegg fra Liv Haugen, kollektivreisende i Midt-Norge .

I et innlegg på Trønderdebatt 21. desember skriver Liv Haugen at «AtB diskriminerer reisende med andre selskap».

Vi har forståelse for at ombyggingsperioden på Trondheim Sentralstasjon kan gjøre det litt vanskelig å orientere seg og det er viktig at de som skal ut å reise får den informasjonen de trenger.

Les også

AtB diskriminerer reisende med andre selskap

AtB har ansvar for det offentlige kollektivtilbudet i Trøndelag. Skjermene på holdeplassene som AtB betjener, både på sentralstasjonen og andre steder i fylket, viser informasjon fra sanntidssystemet vårt som er installert i AtB-bussene.

Andre selskaper, som kjører ekspressruter/langdistanseruter fra Trondheim S, har ikke dette systemet i sine busser. Det er dermed ikke teknisk mulig å vise disse avgangene på våre sanntidsskjermer.

Hvert enkelt selskap har ansvar for å informere sine kunder om rutetider på holdeplassene de betjener, og i dette tilfellet må informasjonsbehovet om avgangstider på plattform 11 rettes til de selskapene som kjører ekspressruter/langdistanseruter.

Dersom du har tilgang på smart-telefon kan vi også anbefale appen Entur, som gir informasjon om alle kollektivruter i Norge.