27.07 skriver 1. ungdomskandidat Trøndelag Senterungdommen ved fylkestingsvalget 2023 Myhr Sandlund et innlegg et innlegg om hvordan auksjonsselskapet til Trøndelag fylkeskommune bør være og driftes, nemlig AtB AS.

Les også

Jo, løsningen er å si opp ATB på fylket

Jeg personlig syns det er bra og tøft med slike meninger i er tema som fort kan bli betent.

Som Fagforeningsleder for Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening ønsker jeg å tilføye noe punkter til Myhr Sandlund sitt innlegg.

AtB AS eier ingen busser, båter eller trikker. De har heller ikke mannskap, trikkeførere, bussjåfører eller matroser. De får i mandat av Trøndelag fylkeskommune å lage anbudspakker som private busselskaper skal konkurrere om. Bare denne innledning viser at pulverisering av arbeidsgiveransvaret langt på nær er oppnådd.

Når da anbudspakkene er ferdig, lagt ut og konkurrert om er det som oftest pris som vektlegges. Det private busselskapet med laves pris vinner anbudspakken.

Jeg tror nok mange har godt i minnet det kaoset det var når deler av skolekjøringen i fylket lå med brukket rygg når det ble nye kontrakter i 2021. Ved innføring av nytt regionanbud i 2021 i Trøndelag vant Vy Buss alle tre anbudspakkene. Vi tillitsvalgte hadde vært på ballen lenge, både opp mot AtB og politikere for å sikre hele og faste stillinger.

Vi trodde i hvert fall med et busselskap, så kunne man klare å øke hele og faste stillinger. Der tok man dessverre feil. Grunnen kan være mange, men når vi som tillitsvalgte tar dette opp mot politikerne blir de sjokkert over hva de hører. De har jo tydelig signalisert og sagt til AtB at dette skulle følges opp og vektlegges. Her har vi klart etter press fra oss å få til at det har blitt bedring, men det er dessverre et godt stykke igjen.

Frem mot 2030 vil man trenger 1000 nye bussjåfører hvert år. Hvor alle de skal skaffes fra er et godt spørsmål.

Jeg vil gå lenger enn Myhr Sandlund og utfordre alle partier i Trøndelag på å først ta tilbake AtB og legge dette under fylkeskommunal regi også når anbudskontraktene løper ut sin tid så tar også fylkeskommunen ansvar å drifter kollektivtrafikken i egenregi.

La Trøndelag fylkeskommune se til Sporveien i Oslo, der T-bane og trikk drives i egenregi og går på dundrende overskudd!

Egenregi gir blant annet:

  • Tillit fremfor kontroll og pisk.
  • Man bevarer og utvikler kompetanse
  • Eventuelt overskudd går tilbake til tjenesten, til de ansatte, fylkeskommunen, innbyggerne og passasjeren
  • Lønnsomhet med at materiell kan brukes mer fornuftig, man kan fase inn ny teknologi mer sømløs og fleksibilitet i rutestruktur og tilbud
  • Det grønne skiftet med både miljø og arbeidsmiljø blir styrt etter vedtak fra våre folkevalgte
  • Man samler alt under ett. Man tenker sammen, utfører sammen og bygger laget sammen
  • Felleskapslønsinger, sammen med folkevalgte, verneombud, tillitsvalgte, den ansatte og passasjerene.

Første mulighet nå er Gråkallbanen, dens fremtid skal avgjøres fram mot 2025.

Vi i Fagforbundet BSF følger tett med. Vi har sendt våre krav til alle politiske partier som er på fylket i dag om å ta tilbake kollektivtrafikken i Trøndelag i egenregi!