Det er liten tvil om at elsparkesykler har kommet for å bli. Mye av oppmerksomheten rundt elsparkesykler har vært negativ. Alvorlige ulykker, nestenulykker, feilparkeringer og lite hensyn til gående har vært gjengangere i media de siste årene. Det er derimot lite oppmerksomhet rundt de positive sidene med elsparkesykler. Som at de faktisk frakter mennesker fra A til B. Eller at de er mulige å bruke også i sommermånedene. I motsetning til AtB.

Fra mandag denne uka startet sommerrutene til AtB. «Kollektivtilbudet i fylket tilpasses etterspørsel og behov i sommermånedene» skriver AtB i en pressemelding. I realiteten betyr det for mange et dårligere kollektivtilbud.

I Trondheim er det flere busstopp som ikke benyttes i perioden 27. juni til 14. august. Når det i tillegg er færre avganger, vil det bli enda mer utfordrende å reise kollektivt i en av Norges største byer enn hva tilfellet allerede er.

De som ikke har ferie må fremdeles komme seg på jobb. Det frister lite å ta buss dersom du må gå unødvendig mye lenger til busstoppen i to måneder, fordi AtB sommerstenger dine vanlige bussruter. Eller å komme på jobb 45 minutter før vakta starter, fordi bussen du vanligvis tar, har færre avganger enn vanlig.

For mange i Trøndelag er ikke dette det store problemet. De har uansett ikke et velfungerende kollektivtilbud, så 45 minutter for tidlig på jobb med kollektivtransport ville vært et luksusproblem. For mange er det helt nødvendig å bruke bilen for å komme seg rundt.

Så hva gjør Trondhjemmerne i sommermånedene når AtB ikke tar de fra A til B? Mange bytter ut et tungvint og dyrt kollektivtilbud, med en av de mange billigere og raskere elsparkesyklene som står rundt om i byen.

Et AtB-månedskort i Trondheim koster 890 kr for voksne. Et månedespass på Ryde, en av elsparkesykkelaktørene i Trondheim, koster 549 kr. Med elsparkesykkel er det mulig å slippe tungvinte bussbytter, forsinkelser og unødvendig venting, og samtidig spare penger. Det virker som en vinn-vinn-situasjon for potensielle AtB-kunder å ikke bruke AtB.

Med tydeligere retningslinjer på elsparkesykler – blant annet alders- og promillegrense – vil det fremover bli tryggere å benytte seg av slike elsparkesykkeltilbud. Mange har også gått til innkjøp av egne elsparkesykler.

Elsparkesyklene har kommet for å bli, og tilbudet vil trolig bare øke i tiden fremover. I Trondheim er det nærliggende å tro at området elsparkesykler kan brukes på, etter hvert vil utvides. Men det er heller ikke utenkelig at ulike elsparkesykkelaktører snart også dukker opp på steder som Steinkjer, Stjørdal og Levanger. Vi skal ikke se bort fra at elsparkesykkelen kan bli et skikkelig alternativ til et altfor dårlig kollektivtilbud – både i Trondheim og i bynære områder i resten av Trøndelag.