Er vi så velfødde at vi ikke lenger blir forbanna? Er vi blitt så romslige at vi ikke raser over høyrepolitikken? Et vi blitt så late at vi ikke gidder lempe ut høyreregjeringa? Er vi blitt så ubevisste av vi ikke ser ulikheten vokse med høyrestyre?

Vi kan ikke være passive til angrep på velferdsstat og felleskap. Vi kan ikke lukke øynene for at ulikhetene vokser og at fattigdommen finnes, også hos oss. Vi må ta felles ansvar – for egen hverdag og alles framtid. Vi er nødt til å bli forbanna på forskjellsbehandling og høyrepolitikk.

Vi kan ikke la høyrekreftene herje med samfunnet vårt lenger. Vi kan ikke godta nye skattekutt til de som allerede sitter best i det, og fortsatte velferdskutt til dem som sliter mest. Vi kan ikke godta at forskjellene øker, vi kan ikke fortsette med politikere som syr silkeputer under armene på de som har mest, og samtidig river livsgrunnlaget under beina på de som har minst.

Vi vil ikke ha et samfunn med økte klasseskiller. Vi vil ikke ha ei høyregjering som belønner de sterke og straffer de svake. Vi vil ikke ha et regime som stoler blindt på direktørene og konsekvent mistror sliterne. Vi vil ikke se mer skattekutt til dem med mest. Ti milliarder i lomma på de velbeslåtte er ti milliarder tatt fra statlige tjenester og offentlige ytelser; fra vanlige folk.

Vi vil ikke ha en fagforeningsfiendtlig høyrepolitikk. Vi er fagorganiserte, vi er stolte av det – og vi vet verdier av å være det: for den enkelte, for arbeidsplassen, for samfunnet. Vi har sett nok privatisering, vi vil ikke ha bedrifter som belønner dem som velger bort tariffavtaler. Vi vil ha utjevning, men vet at markedet – og høyrepolitikken – skaper det motsatte: Ulikhet.

Vi har ikke råd til å være passive. Vi akter ikke å være passasjerer på høyreskuta. Vi må ta over styringa, og sette ny kurs: Ved valget 13. september må vi kaste loss. Vi må kaste høyregjeringa.