Statsminister Jonas Gahr Støre holdt en gjesteforelesning og deltok i paneldebatt og samtale om den geopolitiske spenningen i Europa og hva det betyr for Norge ved NTNU i desember. Det ble dessverre lite debatt, så her kommer atten ubehagelige spørsmål som bør debatteres.

1. Har konflikten en rasjonell militær løsning som går i Vestens favør? Slik ekspresident Obama sa det i 2016: Russland har ubegrenset eskaleringsdominans i Ukraina. Er det mulig å håndtere den fundamentale styrkeskjevheten mellom partene slik at Ukraina kommer ut med total seier? Hvis ikke, hvordan kan en finne en løsning hvor alle partene kan vinne noe, uten å tape?

2. Er det tilstrekkelig anerkjennelse om at dette også er en konflikt mellom stormaktene og at det eksisterer en borgerkrig i Ukraina? Det er ingen tvil at Russland er aggressor i denne konflikten, men å forstå kompleksiteten i den kan bidra til en løsning. Mangel på god forståelse kan derimot føre til feiltrinn og eskalering.

3. Hvordan kan en dempe konflikten slik at den ikke fører til en større konflikt hvor flere aktører blir innblandet med potensiale for bruk av større våpen? En ting er hva partene vil eller ikke, en helt annen er hva provokasjoner (f.eks. sabotasje på Nord Stream-gassrørledningen), uhell og dårlig kommunikasjon, samt konfliktens utvikling, kan føre til. Er det rasjonelt å befinne seg i en slik gråsone når konsekvensene kan være eksistensielle?

4. Hva er den realistiske planen for å komme seg ut av denne konflikten? Hva er en seier for Vesten? Vil en seier til Vesten hvor Russland med ca. 6 000 atomstridshoder går i oppløsning bringe varig fred til kontinentet? Krigene i Afghanistan, Irak, Syria og Libya antyder at mangel på exitstrategi er en akilleshæl for Vesten.

5. Hvem skal forhandle frem en fredsavtale? Statsministeren startet foredraget med å si at Norge er et lite land i noen sammenhenger (f.eks. antall innbyggere) men stort i andre sammenhenger (f.eks. oljefondet). Statsministeren sa også at Russland er den eneste naboen som Norge aldri har kriget med. Norges rolle virker lite rasjonell i så tilfelle? Norge er et lite land når det gjelder militært bidrag, men kan være en kjempe med å forhandle frem en løsning og bidra til kommunikasjon for å unngå katastrofale utfall.

6. Hvordan kan Norge og Europa unngå at millioner av mennesker faller i fattigdom med alle de sosiale omveltningene det kan medføre? Energikrisen i Europa er et faktum. Det driver blant annet inflasjonen og flere mennesker opplever nød. Norge er rik på energi og slik statsministeren påpekte vi kan hjelpe oss selv og Europa til en viss grad. Høyere priser i kombinasjon med høyere renter truer nordmenns økonomi. En redusert kjøpekraft hjemme og i Europa i kombinasjon med høye strømpriser kan fort føre til at arbeidsplassene begynner å forsvinne, boligprisene begynner å falle slik at stadig flere faller i fattigdom.

7. Hvordan kan Norge og Europa unngå at industrien mister konkurranseevne i det lange løp? Når Europa ikke kjøper energi fra Russland, det er stor sannsynlighet at våre konkurrenter som Kina og India får en god del av den – muligens til rabatterte priser. La oss si at Europa løser energitilgangen i fremtiden. Det vil først ta tid. Men vil energien være like billig for vår industri som for eksempel i Kina og India?

8. Hvordan skal vi bidra til at tilliten til vestlige institusjoner ikke forvitrer? Sanksjonene mot Russland har allerede bidratt til at andre land tenker at de må løsrive seg fra våre systemer ved å lage sine egne. De kan tenke at samme skjebne vil møte dem i tilfelle de skulle havne i krig som Vesten ikke liker. Utviklingen vil i så tilfelle undergrave vår økonomiske makt og forverre den økonomiske situasjonen.

9. Hvordan kan Norge forberede seg til et eventuelt scenario hvor petrodollaren ikke lenger er ettertraktet som reservevaluta? Det er flere rapporter om at store land i Asia forbigår dollaren når de handler. Til og med Saudi-Arabia, som er en betydelig aktør i denne sammenhengen, sender uklare indirekte signaler om hvorvidt deres politikk på salg av olje i dollar er urokkelig. Hvilke konsekvenser vil det for eksempel ha for oljefondet og norsk økonomi?

10. Hvordan kan Norge hindre til at mange flere millioner av mennesker dør av sult? Hver fjerde sekund dør et menneske i Vanskelige økonomiske tider i Norge og verden kan rett og slett mangedoble dette dystre tallet.

11. Hvordan skal Norge og Europa unngå å forbli omringet med fiendtlige og/eller ikke fungerende stater? Europa er snart omringet av fiendtlige og/eller ikke fungerende stater. Mye av dette har vi selv bidratt til gjennom krigene i Midtøsten og Libya. Russland og Ukraina kan føye seg til denne utviklingen uansett hvem som vinner krigen.

12. Hvordan skal Norge og Europa unngå å betale andre stater i overskuelig fremtid for å stoppe store flyktningestrømmer? Ovennevnte punkt innebærer også at millioner av flyktningestrømmen til Europa kan komme ut av kontroll. Det er få andre forhold som til de grader kan true unionens eksistens, og dermed vår stabilitet og velferd. Hvilken moralsk høyde holder vi når mennesker på flukt fra nød som vi har bidratt til, får sin gravplass på bunnen av Middelhavet?

13. Hvordan skal vi håndtere mulig trussel fra våpen som kan falle i feil hender? Det er lite kontroll over våpen som leveres til slagmarken i Ukraina. Mye av det kan falle i hender som er interessert i å destabilisere og skade våre samfunn.

14. Hvordan kan en hindre at ytterliggående elementer i Ukraina blir våre fiender hvis de taper krigen? USA innførte og avskaffet senere restriksjoner på leveranse av våpen til Azov-bataljonen. Husk at Irak, Taliban og Al-Qaida ble støttet av USA for å nedkjempe fiender som Iran og Sovjetunionen. De ble deretter våre fiender som vi nå har kjempet i mer enn 20 år.

15. Hvordan kan Norge bidra til avspenning i Norden? Statsministeren fremstilte Finlands og Sveriges mulige inntog i NATO som en styrke for vår sikkerhet. Vil ikke spenningen øke i Norden ved at grensen til en nabo som vi aldri har vært i konflikt med militariseres?

16. Hvordan skal Norge fortsette å sikre viktige avtaler med Russland? Avtalen som bestemmer grensen mellom Russland og Norge, forvaltning av fiskeressurser, status til Svalbard og utviklingen i Arktis er noen av viktigste sikkerhetspolitiske interessene Norge har.

17. Hvordan kan Norge forberede seg til en virkelighet hvor NATO går i oppløsning? NATO har bidratt til stabilitet og integrasjon i Europa Men er det slik at alliansen vil bli like attraktiv i en verden hvor stormaktene konkurrerer og konfliktene blir reelle?

18. Hvordan kan Norge og Europa bidra til fred i verden? Stormaktrivaliseringen har tatt seg opp. Europa fremstår som stadig mer isolert fra naboene i Asia. En kan tenke seg at dette er et bra utgangspunkt for USA som mest sannsynlig ønsker å få Europa med i en mulig fremtidig konfrontasjon med Kina. Europa kan skape fred hvis den velger å balansere mellom USA og stormaktene i Asia. Europa kan bidra til storkonflikt i motsatt tilfelle.