Gå til sidens hovedinnhold

AUF har stukket hodet i sanden og venter på at dette skal gå over

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 13. mars kom nyheten om at det var avdekket omfattende medlemsjuks i AUF. Dette kunne medføre at AUF i realiteten fikk mer innflytelse enn de skulle gjennom kunstig høyt medlemstall.

Få dager etter kom enda et oppslag i avisene om AUF. Denne gang handlet det om mobbing, fryktkultur og trakassering.

Begge sakene førte til en rekke reaksjoner fra både nåværende og tidligere politikere i moderpartiet Ap. I tillegg reagerte fagbevegelsen ved blant andre lederne for avd. 108 og avd. 461 i Fellesforbundet. Det ble krevd en reaksjon og en opprydding i ukulturen.

Les også

Råtne greiner og syke trær

Begge sakene ser ut til å ha blitt behandlet som en varm potet av Arbeiderpartiet. Trøndelag Ap ville slett ikke brenne seg på fingrene og avholdt et møte hvor kontrollkomiteens rapport ble diskutert. I den påfølgende pressemeldingen ble det presisert at rapporten ikke var behandlet, men kun diskutert.

I mine øyne er dette en utspekulert måte å fraskrive seg ansvar på. Gjennom å ikke behandle trenger man heller ikke å beslutte noe som helst. Fylkeslaget sa at det er nulltoleranse for trakassering i Ap, men ville sende saken til sentral behandling. Fylkeslaget sa videre at «det er Trøndelag AUF sitt eget ansvar å utvikle en partikultur som er trygg og inviterer unge mennesker til å dyrke sin politiske interesse». Det ble også påpekt at AUF er en egen , selvstendig organisasjon, med egne vedtekter og eget ansvarlig styre.

Det fylkeslaget reagerer sterkest på er at rapporten har blitt behandlet på feil måte, og at sensitiv info har kommet ut. Det som står i rapporten er vel ikke det viktigste da kanskje? Trønder-Avisa forsøkte å få flere sentrale politikere i tale, men hadde problemer med å oppnå kontakt.

Les også

Ny episode: – Mange trodde at bare Giske forsvant ut, var alle problemer løst. Det er mildt sagt naivt

Både AUF-leder Emilie Græsli og partisekretær Kjersti Stenseng var plutselig helt utilgjengelige. Fylkesleder Ingvild Kjerkol ville ikke kommentere rapporten om fryktkultur annet enn at Trøndelag Ap har behandlet alle sakene de skal fra fra kontrollkomiteen. Du snakker om bygge ned sin egen troverdighet i forkant av årets valgkamp!

Nå har det gått over en måned siden disse sakene kom i media. Ingen, absolutt ingen, har tatt ansvar og stått fram med beskjed om at dette skal jeg/vi komme til bunns og rydde opp i! Jeg hadde i det minste forventet et svar fra Kjerkol etter oppslaget med de to fagforeningslederne Veie og Sagvold, men den gang ei.

Det er mulig Kjerkol har tatt direkte kontakt med dem , men et eventuelt svar fra henne burde vært kommunisert bredere. Kjerkol har jo gjentatte ganger tatt direkte avstand fra disse sakene og skjøvet dem både til sentral behandling og til behandling i AUF. Dermed er det vel bare å slå fast at den som kom seilende inn som samlende leder ikke evner å leve opp til forventningene. Forventningene til en leder er nemlig at denne tar tak i slike problemer!

Les også

Kjernen i Trøndelag Aps problemer er at de behandler hverandre så brutalt

Så kan man rette blikket mot AUF. Hvor er AUF sin ledelse? Erkjenner AUF å ha gjort feil? Hvem har gjort feil? Hvem er ansvarlig? Hva er gjort for å rydde opp? Hva blir eventuelle følger? AUF har stukket hodet i sanden og venter på at dette skal gå over. Det er ikke mye voksent over AUF sin håndtering av saken.

Sist, men ikke minst: Hva skjer med saken i Ap sentralt? Jeg mistenker Ap for å tie dette i hjel og håpe at folk glemmer. Det har i alle fall ikke vært gjort noe tillitsvekkende arbeid fra Ap sin side for å ta tak i dette og få undersøkt og avsluttet sakene. Nå har valgkampmaskineriet starta for fullt i Arbeiderpartiet og gladsaker og lovnader kommer som perler på en snor.

Uansett hvor lite hyggelig Ap synes det er, vil AUF-sakene ligge og surre i bakhodet til de av oss som har lengre hukommelse enn en gullfisk. Derfor bør dette ryddes opp i nå! Å gå ut i valgkamp og be om folks tillit til at man kan styre landet blir rett og slett for dumt når man ikke engang evner å rydde opp i eget parti. Har Ap virkelig ikke høyere tanker om sine velgere enn at man tror disse bare ser bort fra ting som ties ihjel?

Vårt valgsystem ble vesentlig svekket den dagen folk ble fratatt muligheten til å stryke kandidater på valglistene. Vi som velgere har veldig liten påvirkning på listene som partiene selv setter opp. En stemme til Ap kan dermed bli en stemme til et ubestemt antall juksepaver som ikke skulle vært på lista. Ryggmargsrefleksen min hadde ført til at jeg hadde strøket hvert eneste navn som hadde vært relatert til AUF dersom jeg hadde hatt muligheten. Jeg aksepterer nemlig ikke juks.

Både Arbeiderpartiet og AUF må ta tak i problemsakene, komme til en løsning og kommunisere dette til folk. Dette må skje nå!

Kommentarer til denne saken