Gå til sidens hovedinnhold

Avlys vårens eksamen i matematikk og engelsk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tirsdag 12. januar skriver lærer Eimund Aamot fra Levanger i Trønder-Avisa (Trønderdebatt 11.01.) om vårens eksamen i videregående, og retter kritikk mot Utdanningsdirektoratet (UDIR).

Utdanningsforbundet i Trøndelag er glad for at Aamot tar opp denne saken, og støtter hans eksamenskritikk av UDIR. Prosessen har vært lukket, og viljen til å involvere profesjonen og lærerorganisasjonene har vært svært manglende. I regjeringas ekspertgruppe for gjennomføring av eksamen, har ikke Guri Melby, betegnende nok, funnet plass til lærerne, selv om vi har ønsket det. Heller ikke elevene er representert. Dette er Utdanningsforbundet og de andre lærerorganisasjonene provosert over.

For å kunne gjennomføre eksamen på en forsvarlig og god måte, er det viktig at eksamensform og vurderingskriterier er avklart og godt kjent i god tid før eksamen skal gjennomføres. Dette gjelder for lærerne som skal undervise i faget, som har ansvar for å informere og forberede elevene, og som også skal vurdere og sensurere eksamen. Men det er aller viktigst for elevene som skal gå opp til eksamen. Det handler om å være best mulig forberedt. Det handler også om at eksamen skal oppleves rettferdig og om å gi elevene like gode muligheter til å mestre oppgavene.

Aamot redegjør godt for de kritiske faktorene som burde vært på plass fra UDIRs side allerede i høst. Våre egne medlemmer og tillitsvalgte i videregående skole i Trøndelag har gitt oss i Utdanningsforbundet en tydelig tilbakemelding der den samme kritikken løftes frem. Flere av dem stiller nå spørsmål ved forsvarligheten i å gjennomføre eksamen i matematikk og engelsk etter de nye læreplanene i fagene som kom med fagfornyelsen.

Sist vår ble eksamen i ungdomsskolen, og skriftlige sentralgitte eksamener i videregående avlyst på grunn av koronastengte skoler. Det handlet om endrede forutsetninger for lærere og elever, og om organisatoriske utfordringer knyttet til den praktiske gjennomføringen. Prioriteringen ble i stedet å sikre at elevene fikk et best mulig grunnlag for standpunktkarakterer. Det mener vi var en riktig avgjørelse.

Situasjonen på de videregående skolene i fylket i år, hvor det for tiden gis opplæring på rødt nivå, er svært utfordrende. Det jobbes hardt både blant skoleledere og lærere for å drifte skolene, og for å gi tilfredsstillende undervisning til elevene, både hjemme og i klasserom og verksteder. Vi tror, som Aamot i Levanger, at mange lærere vil strekke seg langt for å gjennomføre eksamen til våren dersom de pålegges det. Spørsmålet er altså om dette likevel bør skje i alle fag.

Det er utdanningsmyndighetene sentralt sitt ansvar å legge til rette for at fylkeskommunene har det de trenger for å kunne gjennomføre eksamener. Særlig viktig er dette når læreplaner fornyes, og forskrifter endres. Det er skoleledere og lærere lokalt sitt ansvar å si fra når dette likevel ikke er på plass, eller er gjort godt nok. Utdanningsforbundet Trøndelag mener derfor at det ikke er riktig å gjennomføre sentralgitt eksamen i matematikk og engelsk på VG1 våren 2021.

Kommentarer til denne saken