SV og venstresidens angrep på Gustav Witzøe som mener formuesskatten må bort er fordummende og en avsporing. Enten forstår de ikke problemet med formuesskatten, ellers skorter det på vilje.

Når SVs Kari Elisabeth Kaski og mange andre på venstresiden mener det er frekt å ville kutte ut formuesskatten må de nesten ha en illusjon om at formuesskatten er beskatning av penger i banken. Noe som blir både veldig feil og alvorlig.

Feil og alvorlig når det som oftest handler om midler bundet opp i bedrifter og arbeidsplasser. Det er altfor mange eksempler på bedriftseiere som må tappe bedriften for midler for å kunne betale formueskatt. Midler som kunne gått til utvikling av bedriften for å trygge og skape arbeidsplasser isteden.

Et annet moment er at det kun er norske eiere som må betale formuesskatt. Dersom venstresiden mener det riktig at det skal være mer lønnsomt for utenlandske eiere, fremstår de som garantisten for mer utenlandsk kapital og eierskap i Norge.

Det er mulig Kaski mener at staten bør kjøpe seg opp i alt av bedrifter når hun mener bedriftseiere må selge seg ned om de ikke har penger til å betale formuesskatt. Dette er i såfall godt kjent i land vi ikke liker å sammenligne oss med.

Det er grunn til å ytre en bekymring for fremtidige investeringer og norsk eierskap dersom Kaski og SV når frem med slike holdninger i en ny rødgrønn regjering.

Venstresidens ønske om mer velferd, høyere lønn for lærere/sykepleiere utelukker en vesentlig forutsetning. For å oppnå mer velferd og mer penger til gode offentlig formål trengs mer privat eierskap og et næringsliv som blomstrer og utvikles.

SV og venstresidens mål om mindre ulikhet blir litt som å legge hodet på bålet og føttene i isbad, du brenner det på toppen og oppnår forfrysning i bunn, det blir bare sånn passe igjen på midten som ender i sirkulasjonssvikt.

Formuesskatt på arbeidende kapital burde fjernes helt! Det ville gagne norsk eierskap og investeringer. Det er ikke noe galt i å skape verdier, disse jobbskaperne som næringslivet består av er så utrolig viktig.

Det å skape mer og inkludere flere er viktig for Høyre, derfor ønsker vi å legge mer til rette for jobbskaperne og næringsliv i kommende periode, veien ut av pandemien blir utrolig viktig.