Ingvild Kjerkol og Kirsti Leirtrø skriver i Trønderdebatt at kampen om samferdselsmidler til E14 Stjørdal-Storlien har vært lang, og enda lengre ser det ut til at det har blitt ved regjeringas fremleggelse av Nasjonal Transportplan. Den triste realitet er at Ap bidrar til at denne kampen blir enda lengre.

Les også

Når blir det E14 sin tur?

Arbeiderpartiet smykker seg med å ha satt av midler til E14 i sitt alternativ til NTP. Det stemmer dessverre ikke. Det Ap har gjort, er rett og slett å trikse med tall for å lure velgere. Denne gangen er det blant annet velgerne i Stjørdalsregionen som er offeret.

Arbeiderpartiet skriver i innstillingen til NTP at de setter av 2,8 milliarder kroner ekstra til riksveiformål over hele 12-årsperioden som NTP varer. I sammenheng med dette ramser de opp 12 store veiprosjekt som skal få midler av de samme 2,8 mrd. kronene. Det gjelder blant annet: Rv13 Ullensvang, E134 Bakka-Solheim, Rv15 Strynsfjellet og E10 Fiskebøl-Nappstraumen, i tillegg til en rekke andre prosjekt inkludert E14 Stjørdal-Storlien.

Alle disse enkeltprosjektene er investeringer i milliardklassen. E14 alene kommer til å koste rundt 5 milliarder kroner. Da kommer man ikke langt med en total økning til riksveiinvesteringer på 2,8 milliarder kroner. Dette er rett og slett å lure velgerne.

Les også

E14: Jeg har lest alle merknadene til Nasjonal transportplan, så du slipper.

Fremskrittspartiet foreslår i vårt opplegg til NTP å bevilge 22 milliarder kroner årlig til Nye Veier og Statens Vegvesens prosjektavdeling i 20 år. Innenfor denne rammen prioriterer vi blant annet E14 Stjørdal-Storlien og en rekke andre prosjekt i Trøndelag. Dessverre har stortingsflertallet, alle bortsett fra FrP, i stor grad sluttet seg til regjeringens forslag til NTP. Det betyr sørgelig lite ny vei i Trøndelag, bortsett fra det som allerede er vedtatt.