Koronasituasjonen har rammet reiselivet og kulturnæringene hardt. Dette er en næring som i utgangspunktet tjener mindre enn gjennomsnittet i Norge, slik at inntektstapene har vært svært kritiske for mange, og spesielt for dem som er helt avhengig av besøkende.

I tida framover må vi handle lokalt, støtte lokalt næringsliv, delta i frivillig arbeid, bidra der vi kan med tid og penger. Kulturnæring og reiseliv er mer enn noen gang avhengig av kortreise turister, at offentlige aktører og næringsliv som går godt bruker tilbudene i regionen.

Bærekraft – et så mangfoldig og uhåndterlig moteord for mange. Det er alvor nå. Vi har sett hvor sårbare vi er. Til nå har bærekraft for de fleste av oss vært brukt om at vi er nødt til å stoppe overforbruk, utslipp av miljøskadelige gasser og utrydding av regnskog.

Nå er det avgjørende at vi endrer våre tankesett og handlingsmønstre.

Hvorfor? Vi ser at mange taper økonomisk som følge av pandemien. Arbeidsplasser er i fare, næringsstrukturer i kultur og reiseliv er radbrukket. Næringene som bare vokste og vokste er ribbet til skinnet på under ett år.

Skal vi få opplevelsesnæringene opp å stå må vi jobbe sammen. Nå er tiden inne for å skjerpe samarbeidsevnen rundt bærekraft og destinasjonsutvikling. Legge bort eksisterende strukturer og gammel historikk. Det er et helt økosystem i krise. Bærekraft vil være en viktig katalysator for å definere morgendagens vinnere.

Inderøy kommune, med Den Gyldne Omvei, er i førersetet for arbeidet i Trøndelag – sammen med Røros. Hva er de viktigste prinsippene for bærekraftig reisemål i Inderøy kommune?

• Bevaring av natur, kultur og miljø

• Styrking av sosiale verdier

• Økonomisk levedyktighet

• God lokal forankring og en felles forståelse for å få til et godt trepartssamarbeid mellom kommune, innbyggere og næringsliv.

Inderøy kommune ble registrert som bærekraftig reisemål i 2016. Etter dette har alle et ansvar for å arbeide for at turisme skal ha lav innvirkning på miljø og lokal kultur. Målet er å sikre en positiv innvirkning og utvikling for lokalbefolkning, reiselivsbedrifter og turister. Formålet med å være et bærekraftig reisemål er å vise en holdning og konkrete handlinger som styrker alle de fire prinsippene for at Inderøy er – og fortsatt skal være – et bærekraftig reisemål.

Valgene vi skal ta framover vil handle om trygghet – sosial, økonomisk og miljømessig. Er vi tilbake til gammeltida, men i ny innpakning?

Våre forfedre tenkte at vi må klare oss med det vi har. Og hvis noe går i stykker, så må det repareres. Det var heller ikke bare-bare å handle inn nytt, grunnet avstander, tilgang på ressurser, sparsommelighet og et helt annet forhold til penge- og ressursbruk. De brukte bare det de trengte, og sikkert også det som var høyst nødvendig. De lånte av hverandre, arvet og jobbet sammen.

Vi ønsker en gjennomtenkt strategi for å bygge lokalsamfunn med gode verdier som tar oss og våre barn trygt inn i framtida. Inderøy ønsker flere med på bærekraftig reisemål-laget. Kan vi greie det for hele Innherred og dermed framstå enda mer samlet og kraftfull?

Noen er godt i gang. Kortreist eller ureist mat – God Mat Lokalt-butikken på Røra. Kun varer fra lokalprodusenter i Trøndelag. Mer av dette bringer kultur og næring sammen. Teknologi og digitalisering. Våre digitale verktøy utgjør kundereisen for oss – vi må lytte til kundene på nye måter. Kunden eier markedspraten om oss. Tanken om riktig kunde til riktig pris legger nye føringer for vår utvikling av produkt og opplevelser etter korona. Hvilke kunder vil vi ha?

Digitale verktøy effektiviserer, men så et nytt tankekors: Hvor lagres våre digitale spor og informasjon? Er dataservere drevet av norsk vannkraft eller kullkraft – eller annen fossil kilde?

Det er mange store spørsmål og vi må finne svarene sammen.