Gå til sidens hovedinnhold

Barn har det vondt i barnehagen. Rådhuset til unnsetning med adjektiver

Artikkelen er over 1 år gammel

«Trist», «alvorlig», «leit» og «vondt». Trondheimspolitikken har mange adjektiver på lager, og få verb.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den foreløpige tilsynsrapporten fra Lade barnehager er tidvis sjokkerende lesning. Du er ikke helt rett skrudd sammen om du ikke blir rystet over fortellinger om barn som leker uten tilsyn, barn som vegrer seg for å gå på do, knuffing og dytting, mobbing og krenkelser.

Kommunen greier ikke å fange opp svikt ved barnehager tidlig nok. Både ved private Gnist Trøa og kommunale Lade barnehage tok det alt for lang tid før grep ble tatt. Det er noe som ikke stemmer når slike forhold kan vedvare over tid, uten at kommunen selv fanger det opp. I sommer ble det også åpnet tilsyn ved Tanem barnehage, etter bekymringsmeldinger fra foreldrene.

Den foreløpige tilsynsrapporten fra Lade avdekker en situasjon som er helt uakseptabel. Voksne pasienter på et sykehus kan ofte si ifra og stå opp for seg selv. Men det kan ikke barna våre, som vi overlater til andre, hver dag, mens vi stoler på at de er trygge og har det godt.

Når vi leverer barna våre i barnehagen tidlig om morgenen, gir vi fra oss det aller viktigste vi har: Våre egne barn. De offentlige velferdsordningene bygger på en helt grunnleggende tillit til at vi er trygge når vi er i det offentliges omsorg. Vi må kunne stole på det offentlige, det er en helt fundamental forutsetning for at velferdstjenestene våre skal fungere.

I slike saker er det derfor ekstra viktig at det er de folkevalgte, de vi har stemt på og de vi kan stille til ansvar, som griper øyeblikket og viser at de tar kontroll.

Derfor er det litt forstemmende at det byens politikere først og fremst gir oss i denne saken, er adjektiver. Mona Berger beskriver en vond opplevelse. «Jeg deler opplevelsen til Hilde Jorunn Kvamme», sier hun. Kvamme er leder for brukerrådet i Lade barnehager. «Det er vondt å lese hvordan omsorg og trygghet ikke har vært ivaretatt», fortsetter varaordføreren.

«Jeg tenker at dette er veldig alvorlig» istemmer Høyres Trygve Bragstad.

«Men man har en systemutfordring på brukermedvirkning. Det er så grunnleggende, og jeg blir lei meg for at de ikke har laget det», sier Marte Løvik om tilsynsrapporten, og legger til at det må kommunen bare få på plass.

Også komiteleder for oppvekst, Geirmund Lykke (Krf), synes saken er alvorlig og beklagelig. «På den andre siden er jeg tilsvarende fornøyd med at det ser ut til å være tatt grep», sier han.

Varaordføreren skal stille spørsmål om kommunens avviks- og forbedringssystem brukes godt nok, «for å se om det er noe vi fra politisk hold kan bidra med». Trygve Bragstad skal spørre om alarmen gikk tidlig nok: «Det er det første spørsmålet jeg vil stille», sier han.

Kommunens direktører behøver ikke grue seg særlig til seansen. Spørsmålene vil bli stilt i en atmosfære av tillit: «Jeg har stor tillit til at det blir tatt hånd om», sier varaordføreren når hun understreker at det er kommunaldirektøren for oppvekst og utdanning som må vurdere konsekvensene av den knusende tilsynsrapporten.

Men ér det det? Hvorfor er det direktøren, og ikke kommunens øverste folkevalgte, som er best egnet til å vurdere konsekvensene av en rapport som avdekker helt uholdbare forhold i en stor, kommunal barnehage? Det som er avdekket her er systemsvikt. Ansvaret for det går hele veien inn i Rådhuset, opp trappa, og ikke til venstre der kommunedirektøren sitter - men rett fram, der formannskapet sitter.

Politikk i Trondheim kan, om en skal være litt stygg, noen ganger se ut som om hele bystyret er en kontrollkomité eller et brukerråd. Som driver ettersyn, stiller spørsmål til kommunedirektøren, og gir sine retningsanvisninger nå og da. Kanskje sjekker politikerne til og med om de har noe å bidra med?

Jeg tror ikke det er bevisst - det virker mer som om en kultur har utviklet seg over tid, der de ledende politikerne i kommunen har beveget seg fra å være de som styrer, til å være observatører med meninger - mens kommunedirektøren og hans stab er de handlende subjektene. Når noe alvorlig avdekkes i kommunen, er det en direktør vi ser uttale seg i avisa. Så stiller politikerne spørsmål.

Formannskapsmodellen som vi styrer etter i Trondheim, legger stor vekt på at kommuneadministrasjonen er fagstyrt og uavhengig. Men den politisk uavhengige kommuneledelsen skal styre etter de pålegg og retningslinjer de folkevalgte kommer med. Rommet for mer politisk grep i vanskelige saker er stort i Trondheim. Ikke nok med det - vi er helt avhengige av det.

Spesielt i saker som dette, der barn har det vondt og utrygt i et kommunalt tilbud.

For neste valg er det ikke Camilla Trud Nereid eller kommunedirektør Morten Wolden som står på valg og skal stå til ansvar for hvordan velferden vår har blitt forvaltet de siste fire årene i Trondheim. Det er det varaordfører Mona Berger, komitéleder Geirmund Lykke, og kommunalrådene Marte Løvik og Trygve Bragstad som skal. Det er politikerne foreldrene ved Lade barnehager i siste instans kan henvende seg til som ombudspersoner, om de opplever at forholdene i den kommunale barnehagen der barna deres går, ikke er trygge. Og det er de som må svare for hva de har gjort.

Ikke bare hva de følte, og hvilke spørsmål de stilte.

LES OGSÅ: Dette sier politikerne om Lade barnehager

LES OGSÅ: Knusende rapport om Lade barnehager: Har avdekket en rekke brudd på loven

Kommentarer til denne saken