Gå til sidens hovedinnhold

Barn og unge fram i pandemi-køen, Erna!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De har ikke fått plass i vaksinekøen. Det har heller ikke vært påkrevd. Når den psykiske reparasjonen etter pandemien skal begynne, må barn og unge derimot stå fremst. Det er nødvendig!

Kan vi ta det for gitt at regjeringen har en plan for rehabilitering etter helsekrisen som denne pandemien også er? At den har lagt grunnlaget for å styrke helseinnsatsen overfor barn og unge som er påført alvorlig uhelse? Eller må vi forberede oss på at den kampen må tas i Stortinget til høsten? I et nytt storting – og overfor en ny regjering? Med den kuttpolitikken dagens regjering har bedrevet i snart åtte år, tyder mye på at vi er avhengig av en ny regjering.

Planen, finnes den?

Har regjeringen overhodet noen plan? Kan vi få se den? Eller må sårbare barn og unge, og vi som fagfolk, vente på et regjeringsskifte før staten tar sitt ansvar?

Erna Solberg gikk til valg i 2013 på å styrke landets beredskap. Likevel var regjeringen uforberedt på en pandemi, selv om den i årevis hadde vært advart. Beredskapen manglet. Solberg-regjeringen har flagget psykisk helse høyt. Foreløpig ser vi ikke noe til det i den kritiske oppfølgingen av barn og unge etter pandemien. Vi ser ingen plan, vi savner en tydelig satsing.

Hjelpen, finnes den?

Vi er mange tusen sosialarbeidere med spesialkompetanse på å jobbe med psykisk uhelse blant barn og unge. Vi har lenge stått parat til å drive reparasjonsarbeid som følge av pandemien. Vi står fortsatt klare. Men vi venter på planen, på regjeringens initiativ.

Antall henvisninger til psykisk helsehjelp til barn og unge har økt under pandemien. Det har ikke ressursene. Mange barns trygge barndom ble plutselig utrygg. Det har gjort oss urolige. Gjennomsnittlig ventetid i barn- og ungdomspsykiatrien er nå 44 dager. Det er altfor lenge.

Det er altfor mange unge som nå trenger hjelp til å finne tilbake til seg selv. Barn og ungdom trenger hjelp fra fagfolk: profesjonelle sosialarbeidere for støttesamtaler, veiledning og psykisk helsehjelp tilpasset deres behov. De trenger en regjering som gjør det mulig. Vi må få på plass en helhetlig plan for reparasjon av hva pandemien har gjort med de unges psykiske helse. Da må innsatsen styrkes, ikke svekkes.

Hjelpen, den finnes!

Flere fagmiljø har lenge ropt varsko om barn og unges psykiske uhelse under pandemien. Nå må noe skje. Det gode samfunn kommer ikke av seg selv. Regjeringen må ta tet, vise vei og legge til rette.

Siden Solberg-regjeringen tok over for snart åtte år siden har statlige etater blitt påtvunget årlige budsjettkutt. Det er kalt avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE), uten å skape verken avbyråkratisering eller effektivisering. Derimot svekket vår evne til å gjøre jobben vi er satt til, best mulig. Den har ikke hjulpet, og vil ikke hjelpe på veien videre.

ABE-kuttene har svekket samfunnets evne til å håndtere pandemien. Det er et ansvar regjering må ta på sin kappe. Og det er uansvarlige kutt et nytt storting og en ny regjering må fjerne. Det er også et argument for regjeringsskifte!

En ny regjering må ta umiddelbare grep etter valget. Her er noen eksempler på noen nødvendige, snarlige tiltak:

  • Miljøterapeuter i skolen må lovfestes. De kan hindre mobbing, og samtidig være støttespiller på flere plan for unge som strever og eventuelt henvises videre.
  • Kommune og barnevern må tilføres økte ressurser. De må få rom til å bruke tid også på forebygging og foreldreveiledning.
  • Kommunens ressurspersoner må styrkes. Ungdomskontakt, barnevern og psykisk helsehjelp må tilføres ressurser for å samarbeide på tvers.
  • Flere ansatte med sosialfaglig utdanning. Flere kompetente, tverrfaglige miljø, og flere fagfolk i spesialisthelsetjenesten for barn og unge, politiet og Statens barnehus.
  • Flere kompetente helse- og sosialarbeidere. De trengs der barn, unge er, og for familier som sliter; i NAV, på skolene og i det psykiske helsevernet for barn og unge.

Helhetlig og ansvarlig sosialpolitikk løser sosiale problemer, og vi har fagfolka og verktøykassa! Vi vil at samfunnet alltid skal ha tid og ressurser til å hjelpe barn og unge – når de trenger det.

Vi har som samfunn ikke råd til å miste disse barna; barn som selv har mistet fotfestet som følge av pålagte restriksjoner under pandemien og regjeringens handlingssvakhet.

Vi har derimot råd til å ofre den sittende regjering, som uten en plan og uten prioritering har bidratt til barn og unges pandemipris. Prioriterer vi pandemibarnas psykiske helse, så må vi prioritere et snarlig regjeringsskifte!

Kommentarer til denne saken