Norges eneste høyskole som kun utdanner barnehagelærere i Trondheim fyller 75 år, gratulerer så mye til Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH). Høgskolen har bidratt med å heve kompetansen i barnehagen.

Gjennom regional kompetanseutvikling (ReKom)tilbyr lærere fra Dronning Mauds Minne og Nord universitet kompetanseutvikling til ansatte i barnehager.

Fremover skal Trondheim kommune styrke kompetansen og derfor har kommunen som mål at alle Trondheimsbarnehagene skal ha deltatt i kollektiv kompetanseutvikling (ReKom) innen 2026.

På grunn av at Dronning Mauds Minne kun utdanner barnehagelærere har byen vår også god tilgang på mange barnehagelærere. I Trondheim er 44,6 prosent av de ansatte barnehagelærere, andelen barnehagelærere av ansatte i Trondheimsbarnehagene ligger godt over gjennomsnitt for ASSS-kommunene (ASSS er KS sine tall fra ti av Norges største kommuner).

Barnehagen skal arbeide pedagogiske etter Rammeplanen slik at barna opplever positiv utvikling, lekeglede, mestring og trygt fellesskap. Barnehagetilbudet er et pedagogisk tilbud. Dersom kommunene og Støre-regjeringen skal løfte kvaliteten i det pedagogiske arbeidet er det viktig å øke andelen pedagoger i barnehagen. Pedagogene er i mindretall, barnehagelærere utgjør kun 44 prosent av grunnbemanningen. Og 22 prosent er barne- og ungdomsarbeidere.

Støre-regjeringen sine tiltak for å heve kompetansen i barnehagen er blant annet å styrke pedagognormen ved å stille krav om at minst 50 prosent av de ansatte er barnehagelærere, og øke andelen barne- og ungdomsarbeidere med mål om 25 prosent. I kompetansetiltakene fra Støre-regjeringens forslag til neste års statsbudsjett er det satt av 120 millioner kroner til videreutdanningsplasser for barnehageansatte, 60 millioner til økt etterutdanningstilbud for ansatte i barnehagen og 50 millioner til styrking av barnehagelærer. Flere skal få relevant og verdifull kompetanse. Dette er viktige kompetansetiltak som vil komme alle ansatte i barnehagen til gode. Barna vil ha trygge, omsorgsfulle, lekne og kompetente barnehageansatte, derfor er kompetanseutvikling viktig for bedre kvalitet i barnehagene.

Gjennom et godt samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole vil trondheimsbarnehagene ha tilgang til barnehagelærere som er utdannet av høy kvalitet.