Gå til sidens hovedinnhold

Barnas viktige tid sammen med voksne tas rett og slett fra dem

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå som Norge har gjenåpnet og barnehagene er tilbake til en mer normal hverdag, vises nok en gang behovet for flere barnehageansatte. Det er på tide at politikerne tar ansvar og styrker bemanningen.

Barnehageloven og bemanningsnormen for barnehager sier at det skal være minst én barnehageansatt per tre barn under tre år og minst én ansatt per seks barn over tre år. Men slik er det slett ikke i praksis. Tvert imot viser undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet fra 2020 at 28 prosent av barnehagene rapporterte at de bare hadde to til tre timer med full bemanning per dag. Det er selvsagt altfor dårlig.

Under pandemien fikk barnehagene kortere åpningstider, mindre grupper og ansatte som var til stede i hele åpningstiden. Mindre barnegrupper og tettere bemanning førte da til noe svært viktig: Barna ble sett mer enn før. Ansatte opplevde dessuten at barna samarbeidet bedre i lek og fikk bedre sosiale ferdigheter. De voksne hadde også mer tid til å delta i lek og til å drive med viktig relasjonsbygging.

Men nå er barnehagene tilbake til en ny, normal hverdag, med en bemanningsnorm som ikke tar høyde for at barnehagen har åpent lenger enn en arbeidsdag for voksne. Normen tar heller ikke høyde for kurs, plantid, pauser og matservering, men legger opp til at alt dette «tas» av grunnbemanningen, uten at tiden som går med dekkes opp for. Dette gjør at dyrebar tid med de voksne brukes borte fra barna. Når det heller ikke er et krav at all sykdom skal dekkes av en kjent og god vikar, er det åpenbart at mye mangler på en tilstrekkelig grunnbemanning. Barnas viktige tid sammen med voksne tas rett og slett fra dem.

Fra nyttår ble det innført et regelverk i barnehagene som innebærer strengere krav til de ansatte når det gjelder å forebygge mobbing og utestenging, og å gripe inn dersom de har mistanke eller får melding om at barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Dette er bra, men samtidig vil vi minne om hvor viktig det er at barnehagene har mange nok ansatte i hele åpningstiden for å kunne gjøre denne jobben ordentlig. Det kan faktisk utgjøre en viktig forskjell for barnas helse, trivsel, lek og utvikling.

Vi vil også minne kommunepolitikerne om at bemanningslovverket er et minimumslovverk. Det står kommuner og barnehageeiere fritt å sørge for en bedre grunnbemanning enn det lovverket setter som minimumskrav, og vi vil gi honnør til de som gjør det. Men mer må gjøres for å sikre at alle barn får en god og trygg barnehagehverdag, uansett hvor i landet de bor.

Derfor anbefaler Redd Barna den påtroppende regjeringen å sørge for følgende:

  • Styrk forholdstallet i bemanningsnormen til én ansatt per 2,5 barn under tre år og én ansatt per fem barn over tre år.
  • Normen må gjelde på avdelingsnivå. Først da vil det komme det enkelte barn til gode.
  • Normen må gjelde ansatte i direkte kontakt med barna. Plan- og møtetid må komme i tillegg.
  • Normen må gjelde i hele åpningstiden, hver dag, hele uken.

Alle barn har rett til en god og trygg barnehagehverdag, og det er vi voksne, og ikke minst politikerne våre, som har ansvaret for det.

Kommentarer til denne saken