Det har vært ekstremsport å være ansatt i barnehagene i store deler av Trøndelag i høst. Etter en lang periode med koronarestriksjoner med både nasjonale og lokale smitteverntiltak, har denne høsten gitt barnehageansatte ekstra store utfordringer.

Vi kjenner fra før til statistikk som viser at barnehagelærere troner på toppen når det gjelder sykefravær. Det handler ikke om at denne yrkesgruppen er spesielt skjør eller svak, men det forteller noe om arbeidspress og manglende vernetiltak på arbeidsplassen. Dette var fakta før covid-19, nå tør jeg ikke tenke på hvordan tallene ser ut i barnehagesektoren.

Det er ukentlig skriving i ulike medier om situasjonen i barnehagene våre, enten barnehagen er stor eller liten, kommunal eller privat. Det er en enorm mangel på bemanning og det finnes ikke vikarer å sette inn! Konsekvensene er barn som ikke får det de trenger eller har krav om i løpet av en barnehagedag. Det finnes ikke fang og sette seg ned i eller de får ikke den spesialpedagogiske hjelpen de har rett til.

Grunnbemanninga i barnehagene er for lav, selv når alle ansatte er friske. Jeg tar fram roperten for å forsterke stemmene til styrere og medlemmer, som nå sier ifra om at de er på bristepunktet! Det er på tide å lytte til det som blir meldt fra om, for styrere og barnehagelærere er ikke de som roper høyest først. Nå er det alvor.

Slike bekymrede stemmer høres over hele landet, grensen er nådd og slik kan vi ikke ha det lenger. Arbeidsgivere og eiere må ta sitt ansvar!

Barnehage skal være et pedagogisk tilbud til barna, men i disse dager er det mer en oppbevaringsplass og en tilsynsordning på grunn av manglende bemanning. I Hurdalsplattformen står det at det skal være krav om å sette inn vikar ved fravær, men styrere er ikke tryllekunstnere og kan ikke dra vikarer opp av den svarte flosshatten.

Du som forelder kan spørre hvordan situasjonen er i din barnehage. Involver foreldreutvalget og bruk din stemme til å påvirke lokalpolitikere og eiere til å ta kloke beslutninger.

Eiere kan iverksette gode tiltak som sikrer barna et forsvarlig og pedagogisk tilbud, gjennom å redusere åpningstiden. Noen kommuner har tatt kloke grep for å avhjelpe situasjonen, med å redusere åpningstiden i perioder. Vi ber politikere og barnehageeiere i alle pressede kommuner om å gjøre det samme. Reduser åpningstiden, for både barns og ansattes beste.

Vi kan ikke gamble med det mest verdifulle vi har. Nå må både eiere og myndigheter, lokalt og sentralt, vise handlekraft.