Veien til ordførerverv i Trøndelag går gjennom valgoppslutning og samarbeid med andre partier, her, som i andre deler av landet. Denne uka ga Erna Solberg tilkjenne høye ambisjoner for Høyre inn mot neste valg. I fylket vårt står et toppmotivert parti med engasjerte folke- og tillitsvalgte klare til å gjøre jobben.

I en kommentar på Trønderdebatt og Trønder-Avisa beskriver redaktør Snorre Valen et Høyre med flatt batteri og uten puls i Trøndelag. Man behøver ikke være redaktør og tidligere SV-stortingsrepresentant for å konkludere med at Høyre har få ordførere i Trøndelag denne perioden. Men der stopper også riktigheten i analysen til Valen.

Les også

Dersom Erna Solbergs ambisjoner skal bli virkelighet i Trøndelag, må Høyre her først få puls.

Siden stortingsvalget i fjor høst har Høyre fremstått som et stabilt og troverdig styringsparti. Høyre har utfordret regjeringens reverseringsmani, fremmet en rekke forslag til ny politikk og vist seg som et tydelig alternativ til dagens stortingsflertall. Og Høyres verktøykasse er fylt av gode løsninger og tiltak som vil ta Norge videre. Valen nevner selv forslaget om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 40 år, en utvidelse av initiativet Høyre gjennomførte i regjering. Dette vil gjøre at landets kommuner utarbeider individuelle aktivitetsplaner og øker sjansen for å få sosialhjelpsmottakere tilbake i jobb. Høyre mener at veien inn i arbeidslivet er det sikreste virkemiddelet for å sikre utjevning og bekjempelse av fattigdom og utenforskap.

Det stopper ikke der. Bare de siste månedene har Høyre tatt en rekke initiativ; prøveprosjekt med frikommuner for å styrke det lokale selvstyret, tiltak for å dempe prisvekst på mat, styrke fastlegeordningen, økt lønnstilskudd, ny energipolitikk – dette samtidig som regjeringen har hatt fokus på å reversere reformer, redusere satsing på forskning og innovasjon, tatt ned ambisjonene innen infrastruktur og allerede gjort en rekke grep i utdanningssektoren som vi mener forringer kunnskapsskolen.

På fylkestinget har Høyre, til tross for at man sitter i mindretall vært en konstant pådriver for å få et motvillig AP og Sp med på en sårt tiltrengt satsing på fylkesveiene. I tillegg har vi fått flertall for en nullvisjon mot selvmord. Eksemplene er mange.

Så når Valen skriver at Høyres oppslutning kommer som en følge av et minimum av egeninnsats tar han feil og undervurderer velgerne. Stadig flere velgere ser allerede nå at Høyre bør tilbake bak rattet.

I 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg. Inn mot valget kan jeg forsikre, og berolige, Valen om at Høyre både har puls og at batteriet er ladet. De seneste månedene har jeg vært rundt i fylket og opplever gode politiske verksted som jobber med å forbedre sitt lokalsamfunn og snakke med innbyggerne om hva de er opptatt av. Politisk arbeid er ikke den mest applauderte dugnadsinnsatsen man legger ned, men den er helt avgjørende for folkestyret vårt.

Dersom Valen bygger sin analyse av Høyres tilstand i Trøndelag basert på antall ordfører, forregner han seg. Høyre er stort sett blant de tre største partiene i vår landsdel og deltar hver dag i arbeidet med å styre trønderske kommuner. Samtidig er vi ikke i nærheten av den innflytelsen vi ønsker og i likhet med andre partier har vi en stor jobb foran oss med rekruttering av nye folkevalgte, spesielt i mindre kommuner.

Fylkestings- og stortingsrepresentanter reiser rundt fra nord til sør og møter Høyre-folk fast bestemt på å få oppslutning rundt våre løsninger. Og hvis man tar frem regnearket, er det ikke mer enn ett parti som må skifte side i mange kommuner for at Høyre når målene våre i Trøndelag. Det tror jeg forholdene ligger til rette for i 2023. Høyre i Trøndelag har både puls og fulladet batteri. Vi skal være i godt slag til valget neste år.