I disse dager rulles det ut millioner til havbrukskommunene fra Havbruksfondet til Trønderske kystkommuner, det som er verdt å merke seg i den forbindelsen er at det gjennom forhandlinger mellom FrP og regjeringen ble en betydelig økning i utbetalingen.

Høyres Elin Agdestein skriver følgende i avisene:

«Høyre er garantisten for økonomisk forutsigbarhet for Norges viktigste fremtidsnæring og for at vertskommunene også etter valget neste år skal sitte igjen med sin andel for å legge til rette for viktig verdiskapning.»

Dette i tillegg til at hun skryter av årets utbetalinger, og det at 40% av fremtidige konsesjonssalg tilfaller havbruksfondet.

Det både Høyres Elin Agdestein og de Trønderske representantene fra Krf og Venstre glemmer å fortelle, er at det slettes ikke hadde blitt slik om disse tre partiene hadde fått bestemme.

Totalt får Trøndelag 434 millioner i år, et tall som ville vært 190 om regjeringen hadde fått det som de ville.

Nærøysund får 75.3 millioner, det tallet ville vært 33.5 med regjeringen sitt utgangspunkt.

I tillegg så ville de 40% av fremtidige salgsinntekter som Agdestein skryter av, vært 25% en differanse som vil utgjøre ca 175 millioner for Trøndelag sin del, om neste salgsrunde blir slik som årets.

At Agdestein tar æren for å sikre kommunene i Trøndelag midlene er derfor ikke bare frekt, det er direkte feil.

Det at man fikk til økningen var et resultat av harde forhandlinger fra FrP sin side, FrP sine 3 forhandler sto på kravene til siste slutt og beviste nok en gang at det er FrP som kjemper distriktskommunenes sak.