Gå til sidens hovedinnhold

Bedriftene kan ikke akseptere en beslutning om reduksjon i ambulanseberedskapen i Malm

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Næringslivet i Malm og Follafoss er blitt kjent med planen som er lansert i Helse Nord-Trøndelag om å endre fra døgnkasernering til delkasernering for ambulansestasjonen i Meråker og Malm.

Dette betyr at ambulansestasjonen går over til hjemmevakt for ambulansepersonellet i tidsrommet kl. 20.00 – til 08.00. I dag er det døgnkasernering med aktiv vakt 24/7.

I 2020 hadde ambulansen i Malm samlet 699 oppdrag, hvorav 191 oppdrag var i tidsrommet kl. 20.00 til 08.00. Av disse var 74 definerte som akutte oppdrag.

Vi kan ikke annet enn oppfatte at med en slik endring vil beredskapen svekkes, med et samlet sett dårligere tilbud til innbyggerne i gamle Verran.

Bedriftene i Follafoss og Malm er svært offensive og i sterk utvikling. I Follafoss er det om lag 200 industriarbeidsplasser innenfor et svært begrenset området, hvorav en stor andel opererer industribedrifter som har produksjon døgnet rundt, alle helger og høytider (24/7).

I Malm et det store utbygginger i Malm Industripark, med bygging av en luftgassfabrikk (Nippon Gases Norge) og SalMar er i forberedende byggefase av et nytt produksjonsanlegg for settefisk.

I tillegg er det andre sterke og offensive bedrifter innenfor ventilasjon, anlegg og transport, mekanisk m.v.

Samlet investerer næringslivet i 2020, 2021 og 2022 om lag 1.700 millioner kroner i sine bedrifter. De samme bedriftene vil i 2021 og 2022 rekruttere i overkant av 50 nye medarbeidere.

Steinkjer kommune og Steinkjer Næringsselskap AS arbeider hver dag med å synliggjøre en næringsaktiv og offensiv kommune. Dette gjør vi ved å bistå eksisterende bedrifter, lete etter og støtte grûndere og akkvirere bedrifter. Kommunen starter i disse dager opp arbeidet med en reguleringsplan med mål om å utvide Malm Industripark med 200 – 250 daa nytt areal.

Vi er i dialog med 4 – 5 konkrete prosjekter som etterspør areal og gode lokaliseringsalternativer. Disse representerer i størrelsesorden 75 – 100 potensielt nye arbeidsplasser.

I tillegg er det kjent at Steinkjer kommune nå konkret arbeider med en forespørsel fra Panasonic, Equinor og Norsk Hydro som utreder utbygging av en batterifabrikk som har behov for 400 – 1000 daa industritomt, og som vil sysselsette 2000 ansatte i fase 1.

I samme tid opplever vi altså Helse Nord Trøndelag vurderer å redusere beredskapen for en svært viktig ressurs i tidsrommet kl. 20.00 – 08.00. Slike forslag vil innvirke negativt på det offensive arbeidet som bedriftene, kommunen og næringsselskapet arbeider med hver dag.

Skal bedriftene (eksisterende og nye) lykkes med å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere er BOLYST sentralt. Et samfunn må samlet sett kunne tilfredsstille de elementære behovene menneskene har, også de som bor på steder noen liker å betegne som distrikt og utkant. Topp ambulanse beredskap døgnet rundt definerer vi som viktig også i en slik sammenheng. Dersom viktige funksjoner forsvinner fra slike steder som Malm og Follafoss vil utfordringene med å rekruttere og beholde arbeidskraften øke. Dette ønsker vi ikke!

Bedriftene og Steinkjer Næringsselskap AS kan ikke akseptere en beslutning om reduksjon i ambulanseberedskapen i Malm, og anmoder Helse Nord-Trøndelag om heller å understøtte bedriftene og kommunens aktive arbeid med å videreutvikle lokalsamfunnet.

Signert: Steinkjer Næringsselskap AS, MM Folla Cell AS, SalMar Settefisk AS, Folla Tech AS, Løvseth Bygg AS, Verran Maskin & Transport AS, GK Nord Trøndelag AS, Linjeterminalen AS, Tangstad Transport AS, Nippon Gases Norge AS

Kommentarer til denne saken