Kunnskapsminister Guri Melby sier til NTB/Adresseavisen at regjeringa skroter nærskoleprinsippet. Blir dette gjennomført, er det fort de videregående skolene i Distrikts-Norge som skrotes! Og dermed tilgangen til viktig arbeidskraft og muligheten for positiv utvikling i distriktene. Dette føyer seg inn i rekken av regjeringas sentraliserende og distriktsfiendtlige tiltak.

Trøndelag har praktisert nærskoleprinsippet – at elevene i utgangspunktet skal gå på nærmeste skole. Vi kan ikke understreke sterkt nok hvor alvorlig en endring på denne praksisen er – både for distriktsskolene og for mange av byskolene. I byene er det stor fare for å få A- og B-skoler der de mest attraktive skolene kan velge og vrake blant elever med de beste karakterene.

Fritt skolevalg er det samme som karakterbasert opptak.

For distriktsskolene handler det rett og slett om at de overlever – og greier å opprettholde regionens behov for et bredt utdanningstilbud. I Namdalen har vi fire videregående skoler: Grong, Olav Duun og Ytre Namdal videregående skoler som drives av fylkeskommunen, samt private Val videregående skole. Vi har slått sammen de fire skoleutvalgene til ett, slik at vi kan se på regionens behov og muligheter under ett. Samarbeidet gir mulighet for å sikre et bredt fagtilbud, blant annet ved å unngå at flere skoler konkurrerer om tilbud med begrenset søkning.

Vi er opptatt av at regionen skal kunne tilby et bredt spekter av utdanninger. Da må våre skoler ha forutsigbare rammer – og muligheter. Vi må sikre at Grong, Namsos, Rørvik og Val er attraktive skolesteder med attraktive og nødvendige utdanningstilbud. Vi kan ikke akseptere at regjeringa skal bestemme hvor våre elever går på skole!

Næringslivet i Namdalen kommer med svært tydelige meldinger om sine behov for faglært arbeidskraft – som de videregående skolene i Namdalen tar hovedansvaret for å utdanne.

Vi ønsker for all del at ungdommen skal reise ut, utdanne seg og skaffe erfaring andre steder. Men vi ønsker dem veldig sterkt tilbake etterpå. De som reiser tidlig og ikke rekker å knytte sterke nok bånd til regionen og vårt arbeidsliv, kommer sjeldnere tilbake. Om vi beholder og utvikler nærskolene våre med de tilbudene som regionen trenger, står vi vesentlig sterkere rustet til å kunne rekruttere framtidas arbeidskraft i Namdalen.